KIDLAT : 17

381 37 4

K:17

---

"Mauna na po kami." Magalang na paalam ni Kidlat sa mga ito. Hinawakan siya nito sa beywang niya para igiya papasok sa mamahaling restaurant na pinagdalhan nito sa kanya.
"K-kidlat, u-umuwi n-nalang tayo." aniya sa binata. Ngumiti lang ito pinagdaup palad nilang dalawa tuloy-tuloy na pumasok.
"Kidlat Marundon, reservation." Anito sa receptionist.
"This way sir." Sinundan nilang dalawa ang magandang dalaga para sa table na pinareserve ng binata.
"It's our night. Just enjoy, okey." Bulong nito sa kanya bago siya nito pinaghila ng upuan. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang pamilya ni Chandra.
"K-kasi K-kidlat s-si J-ohan." Nauutal niyang untag rito umaasang makukumbinse ang binatang umuwi nalang. Para maiwasan ang pamilyang alam niya makakasalamuha nila ulit.
"Waiter." Hindi siya pinansin nito.
"Excuse me." Napataas ng tingin ang dalawa sa biglang nagsalita sa gawi ni Kidlat si mayor Tomas kasunod si Nica at Chandra.
"Tito." ani Kidlat.
"Gusto ng anak ko na sa iisang mesa lang tayo." anito umiwas siya ng tingin, binaling sa dalagang nakataas kilay na nakatingin sa kanya.
"But we had resevation here tito." Magalang na sagot nito dito.
"I want too, Kid." Sabat ni Nica nakikiusap.
"Okey lang naman yata sa ka date mo." Baling nito sa kanya nakangiti. Napuno ng saya ang puso niya sa ngiting sumilay sa labi nito ng lingunin siya ni Nica, ang unang beses na nakita niyang nginitian siya ng kapatid.
"It's okey with you Trin?" Muli s'yang nagtaas ng tingin kay Nica, tulad kanina nakangiti pa rin ito sa kan'ya. Hindi alintana ang tinging pinupukol sa kan'ya ni mayor Tomas.
"K-kong o-okey lang sa k-kanila." Nauutal niyang sagot sa pagbabasakaling magkaroon ng ilang sandali kasama si Nica na kailanman hindi niya pa nakakasama.
"Ofcourse! Ikaw nga inaalala namin e, baka hindi okey sa'yo makibagay sa'min." aniya ni Nica, napayuko siya.
"I mean, baka nahihiya ka." Bawi nito nang mapansin ang tingin ng binatang nasa harap niya.
"Let's go, follow us." Untag ni Mayor Tomas, tahimik na sumunod ang lahat kasama siya at si Kidlat. Huminto ang mga ito sa panlimahang lamesa. Muli siyang pinaghila ng upuan ni Kidlat, 'di sinasadyang makatabi si Chandra katabi si Tomas at sa kabilang gawi ni Kidlat si Nica.
"Ako na mag-oorder dad, alam ko naman na gusto niyo ni mama." Aniya ni Nica, tahimik na tumango si Chandra walang kibo sa tabi ng panganay na anak katapat ang kapatid nitong walang kamalay-malay sa lahat.
"Order ka na." Ani ni Kidlat nakangiti sa kanya 'di siya gumanti ng ngiti dito dahil sa tingin ni Nica sa gawi niya.
"Kid, mushroom soup you want? It's your favorite." Lihim n'yang pinagmasdan ang dalaga habang magiliw na kinakausap si Kidlat.
'Mas maganda ka pag malapitan keysa sa mga larawan mo na lihim kong pinagmamasdan.' Bulong niya sa sarili habang nakangiting pinagmamasdan si Nica na 'di lingid sa kaalaman ng nanay nila.
"Trin, what you want?" Untag ni Kidlat sa kan'ya, bumawi siya ng tingin binaling sa menu na nasa harap niya.
"Kahit na ano, ikaw na bahala." Sagot niyang nakatingin pa rin sa kapatid habang nakikipag-usap ito sa waiter.
"Sigurado ka?"
"Oo, okey lang." Bumaling ang waiter kay Kidlat kinuha ang order nila.
"The place is better now, right ma, dad?" Ani ni Nica, pinaikot ang tingin sa magandang restaurant.
"You remember Kid? when I was 16 dinala mo ako dito, and epic kasi may allergy pala ako sa crab." Tumawa ang dalaga nang maalala ang ilang nakaraan sa kanila ng binata.
"Yes, at halos patayin ako ni tito." Tumawa ang mga ito maliban sa kanya.
"Siguro naman naiintindihan mo ako kong bakit ko muntik ginawa 'yon?" Agaw ni Mayor Tomas.
"I know dad." Si Nica, tumawa.
"Wala akong hindi pweding gawin for Nica! kahit pumatay pa ako o, ikimatay ko pa!" Makabuluhang saad ng ginoo, lihim na napalunok si Trina sa naramdamang sa kanya nakatingin ang papa ng dalaga.
"Daddy, tinatakot mo na naman si Kidlat. He will not hurt me dad, right Kid?" Narinig niyang tanong nito sa binata. Tumawa si Kidlat. Lihim na hinawakan ang kamay niyang nakapatong sa hita niya, pinagdaup ito.
"Walang dahilan para masaktan kang ako ang dahilan, Nica." Seryosong sagot ni Kidlat. Ilang sandali dumating ang waiter na dala-dala ang orders nila tahimik itong nilagay sa harapan nila tumalikod matapos maiserve ng maayos ang lahat. Bumitiw siya sa kamay na hawak nito bago pa makita ng lahat.
"Tita, can you get your scarf and your shades too. para maayos po kayong makakain." Suhestyon ni Kidlat nang madako ang tingin sa nakabalot na mukha ng ginang. Lihim itong napalunok sa gusto ng binata.
"He don't need, Kidlat." Ani ni Mayor Tomas, napayuko si Chandra pinigilan niya ang sariling lingunin ang nanay niya sa tabi niya.
"No , tito! tita, should be comforta
ble." Pagpupumilit ni Kidlat.
"Oo nga naman Ma, kakain kang nakascarf at gabi na para magshade ka here baka sabihin ng mga, ano ba naman 'yang asawa ni mayor!" Napayuko siya sa naging asal ni Nica sa nanay nilang nasa tabi niya. Wala itong nagawa sa pagpupumilit ng dalawa, maingat na tinanggal ni Chandra ang scarf at salaming nagsisilbing maskara niya sa ilang black eye niyang kagagawan ni Tomas.
"Why you have black eye tita? and ano nangyari sa labi mo? Sino may gawa niyan?" Napatayo si Kidlat sa pagkabigla sa mukha ng ginang sa ilang pasa sa mukha nito. Napilitan siyang napatingin dito kahit siya nagulat sa nakitang pasa sa mukha ng nanay nila. Muli nitong sinuot ang scarf at salamin ng makita ang galit na tingin ni Tomas at pag-aalala sa mukha ng dalawang anak niya.
"Tita? What happen? Tito? Nica?" May pag-aalalang tanong ni Kidlat sa mag-ama ni Chandra.
"Ask her!" Maikling sagot ni Tomas.
"Ma," Si Nica.
"N-nadulas ako nauntog ako sa l-lababo." Pagsisinungaling na sagot ni Chandra. Lihim na napakuyom ang kamao niya sa pagtatakip nito sa asawa. Malakas ang kutob niyang si Tomas ang may kagagawan ng pasa ng nanay nila.
"You're not good in lying tita! Excuse me, tito! mag-uusap lang po kami ni Nica." Muling napatayo si Kidlat.
"About what?" Tumayo rin ito sa 'di malamang dahilan kong ano ang pag-uusapan nila.
"You stay here, I'll be quick." Paalam nito sa kanya labag man sa loob niya pero wala siyang magagawa. Kundi maiwan kasama si Chandra at Tomas, nakayuko siya ng marinig ang pinong tawa ni Tomas.
"Ikuha mo ako ng tubig Chandra! kakausapin ko lang 'to!" Untag ni Tomas sa asawa.  Nanginginig ang mga tuhod niya sa narinig na utos nito kay Chandra.
"Tomas, nandito si Nica." aniya nito nakikiusap.
"Ang sabi ko ikuha mo ako ng maiinom!" anito. Narinig niya ang ingay ng upuan walang iniwang salitang tumalima ang ginang.
"Hindi ka pala tumigil sa kahibangan mo kay Kidlat!" Ilang segundong mahina nitong  bulyaw nang makalayo si Chandra. Walang salitang lumabas sa bibig niya sa takot na madamay si Johan at higit sa lahat ang nanay niyang may galit man siyang nararamdaman  dito nanay niya pa rin ito at walang makakapagpabago.
"Nakita mo ba ang nanay mo? Ako ang may kagagawan n'on at kaya kong gawin ulit sa kanya sobra pa! naiintidihan mo?" Banta nito sa kanya nakangiti para maitago sa ngiti nito ang maitim na balak nito sa kanya sa pamilya nila.
"Sinasaktan mo ang kayang-kaya mo lang! H'wag kang duwag mayor lumaban ka ng patas!" Hindi matiis na tugon niya sa harap nito. Tumayo siya sinalubong niya ito ng masamang tingin.
"H'wag na h'wag mong idadamay ang pamilya ko! Kong ayaw mong malaman ng anak mo kong gaano ka kademonyo!na ang tatay niyang santo mamamatay tao!" Puno ng galit na mahina niyang bulyaw  sa harap nito. Matapos walang paalam na tumalikod tuloy-tuloy lumabas kong saan sila pumasok kanina nang walang malay na binatang iniwan niya. Dahil sa 'di matiis na presensiya ni Tomas at kamartiran ni Chandra.

-----
A/N

U N E D I T E D

KIDLAT(LOVEMOVESINMYSTERIOUSWAY) Basahin ang storyang ito ng LIBRE!