RD 13

34.9K 1.2K 181
                         

Hello, catch me on Wattpadislove "Ask the Author" segment on Facebook. You can ask me anything once they posted my name about it, you can ask anything you want to be answered. Thank you in advance. God bless. (5 PM onwards)Phase 13Lenore died from a severe head injury after seven days of being comatose, I don't really know how it happened. How it happened like that? Why is it so sudden? Nabagok ang ulo niya, oo. Pero hindi ko inaasahan na hahantong iyon sa pagkawala ng buhay niya sa madaling panahon. Hindi ko akalain na roon magtatapos ang kanyang hininga.

Natulala ako habang tinitingnan ang aking ama at si Jodi na umiiyak dahil sa balita ng doktor na tuluyan nang bumigay ang tibok ng puso ni Lenore dahil hindi na napapagana iyon ng kanyang utak, tumulo ang luha kong mainit sa pisngi. Dala ang aking bag sa likuran ay lumapit ako sa pintuan para tingnan si Lenore na niyayakap ng kanyang ina sa sakit at paghihinagpis. I wiped my tears using the back of my wrist, napahikbi ako sa bigat ng dibdib.

"Ah! Kasalanan 'to ng anak mo, Fidel!" sigaw ni Jodi kasabay ng hagulgol na ngayon ko lang narinig mula sa isang ina. "Ipapakulong ko sila ng ina niya!"

Tahimik na lumuluha si Papa roon habang nakatingin sa anak na walang buhay, hinayaan ng ilang nurse ang pagyakap ni Jodi sa anak. Nanlulumo at pulang-pula ay marahas na bumaling si Jodi sa aking gawi, nakaramdam ako ng kakaibang takot kaya marahan akong napaatras habang umaalog ang balikat sa kakaiyak din. Gustuhin ko mang tumakbo ay para akong nanlalanta at tumatanggap na dapat lang akong masaktan ngayon, pisikal man o emosyonal dahil sa nangyari.

In her fast and harsh steps, Jodi dragged me out of the room and slapped me with her hand on the top of my head, pulling my hair violently. Napaiyak ako sa sakit noon pero hinayaan ko siya dahil alam kong dala iyon ng mabigat niyang damdamin sa nangyari.

"You evil kid! What are you still doing here, huh? You killed my daughter! Demonyo ka!" hinila niya muli ang buhok ko at sinampal sa pisngi. "Wala kang kuwentang bata! Mamamatay tao ka! Masaya ka na ba? Gusto mo talagang mangyari 'yon, diba? Para makuha ang atensyon ng ama mo na hindi maibigay sayo! Putangina kang bata ka! Lumayas ka rito at bumalik sa ina mo! Ipapakuha ko kayong dalawa para ipakulong!"

My heart contorted rigidly, napailing ako habang humahagulgol.

"Patawad po, Ma'am. Hindi ko po alam. Ako na lang po, huwag na ang Mama ko."

Isang sampal pa ang ginawad niya bago sinungalngal ang panga ko at pabalyang tinulak, napaupo ako sa sahig. My butt hurt, napangiwi ako at mas lalong naiyak. I saw Papa on the door, he's looking at me coldly that my heart almost choked me from breathing and it hurts badly. Suminghap ako at sinubukang tumayo pero muli akong tinulak ni Jodi.

"Tita!"

Nakita ko si Saint na kararating lang at nanlalaki ang mga mata sa ginawa ng tiyahin niya sa akin, mabilis siyang dumalo para alalayan ako sa pagtayo. Humikbi ako at nagyuko ng ulo, muling sumugod si Jodi pero hinarang na iyon ni Saint.

"Get out, Saint! She killed my daughter! Kulang pa iyan sa ginawa niya! She's an evil in disguise!" sigaw ni Jodi.

Hinawakan ni Saint ang pulsuhan niya para awatin, tumingin pa siya kay Papa para humingi ng tulong sa pag-awat pero walang reaksyon ang ama ko. Walang salita siyang lumakad paalis ng pasilyo para iwanan kami sa ospital, sumakit ang dibdib ko lalo. Alam kong lalo akong hindi matatanggap ng ama ko, at heto na ang kanyang pagtatakwil sa akin nang lubusan.

"Tita, walang may kasalanan sa nangyari! This is just a kid, you can't hurt her like that or you'll be punished by the law!"

"No! I saw how she pulled Lenore and they fell together!!! Bakit si Lenore ang namatay? Bakit hindi na lang ang demonyong 'yan?" umiyak si Jodi. "Maraming pangarap si Lenore na gawin sa buhay! I can't accept this! She should be the one who died because she has no future in this world! Salot lang at malas!"

Villareal #5: Rayless Daybreak Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon