9

3 1 0
                         

Kapag naguguluhan ka na, kapag lahat sila iniwanan ka at wala ka ng taong malapitan. Sana maalala mo akong puntahan at di ako magdadalawang isip na damayan ka hanggang sa maging ok ang lahat.

Hugot Where stories live. Discover now