8

6 1 0
                         

Masakit kapag hindi ka nakikita ng taong mahal mo dahil may tinitignan siyang iba. Pero mas masakit malaman na kahit wala na siyang tinitignan, Invisible ka pa rin para sa kanya. OUCH


---------------
Masakit talaga yun!
Diba guyzzz!

Hugot Where stories live. Discover now