7

4 1 0
                         

Ang ulan dumarating, gustuhin mo man o hindi, pero sa tuwing bumubuhos ito, may isang taong handang mabasa kasama mo, Sana alam mong andito lang ako, handa kang damayan kahit sipunin pa tayo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Naalala ko tuloy yung mga panahon na naligo tayo sa ulan at pagkabukas napagalitan tayo dahil sabay tayong sinipon
Hayyyy!!!!!
I miss that day

Kaya kayo mahalin nyo mga kaibigan nyo dahil ang kaibigan nauuwi sa ka-ibigan

Hugot Where stories live. Discover now