4

5 1 0
                         

Araw-araw gusto kitang makita, Araw-araw gusto kitang makausap.  Araw-araw gusto kong sabihin sa'yo na "mahal na mahal kita".  Kaso araw-araw din akong nasasaktan dahil madalas, KAPILING MO SIYA...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ayan mag mahal kayo ng Walang sabit para happy lang

Hugot Where stories live. Discover now