Chapter 44

668K 13.7K 2.9K
                  

Chapter 44
Married

"Mommy! Mommy!" masiglang pagtawag sa akin ni Lyrae nang pumasok siya sa aking kwarto.

Ever since we left Sean, ngayon ko lang siyang nakitang ganito kasaya.

Napangiti naman ako. "Bakit ang saya ata ng baby ko ngayon?" malambing kong tanong sa kaniya.

"Lola's here, Mommy! She bought me new toys and clothes. Nagdala rin po siya cake." she blithesomely announced.

Napaawang naman ang aking bibig. An unknown feeling started to crept inside me. I'm excited and nervous at the same time. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa pakiramdam na may pinaghalong excitement at kaba.

"Tell your lola that I will go down." bilin ko naman sa kaniya.

It's a good thing that Brendt left early at dawn to go to Rizal. He's going to check their site there.

"Okay po, Mommy!" sabi niya't nagmamadaling lumabas ng aking kwarto upang mapuntahan ang kaniyang lola.

Inayos ko muna ang aking sarili. Tinawagan ko rin ang secretary ko upang sabihin na baka half-day na ako pumasok.

Kita kong masayang nag-uusap si Mommy Rose at Lyrae habang kumakain silang dalawa ng cake na dinala niya para sa apo. Nang mamataan naman ako ni Mommy Rose ay napangiti ako nang binigyan niya ako ng ngiti na alam kong hindi ko deserve dahil sa ginawa kong pananakit sa kaniyang nag-iisang anak.

Lumingon naman ito kay Lyrae. "Rae, doon ka muna sa taas." pakiusap niya kay Lyrae. "May importanteng pag-uusapan lang kami ng mommy mo."

Unti-unti namang tumango si Lyrae habang pasulyap-sulyap sa akin. "Sige po, lola."

Kinuha niya ang kaniyang kinakain na cake at pati na rin ang juice bago siya umakyat patungo sa kaniyang kwarto.

"Mommy..." I uttered.

Kita ko ang malalim na paghinga nito. "We need to talk, Sandra."

Lumapit naman ako at umupo sa couch kung saan katapat ko si Mommy Rose. Hirap na hirap akong mag-angat ng tingin sa kaniya pero nagsumikap ako.

"Sandra, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa." she started talking as soon as I sat on the couch. "Sean told us that you two are getting divorce. We were about to visit you and Lyrae sa bahay niya yesterday pero sinabi niyang kinuha na raw kayo ni Brendt. Is it really that easy to leave my son that you can do it twice?"

I bit my lower lip as my tears pooled in my eyes.

"I'm not mad at you, Sandra. Nag-aalala lang ako sa pwedeng mangyari sa inyong dalawa, individually at pati na rin sa pamilya niyo." sabi niya. "Kung dati'y wala akong nagawa para kahit papaano'y mapanatili ka, this time, I wanna do something to help you and my son."

I would take it and accept it if she's angry at me. Hearing that she's not, but rather concerned and worried, I feel so guilty. Do I even deserve his family's kindness?

"I know that you and Sean had a rough start. Hindi naging maganda ang unang pagsasama niyong dalawa. It all started with a deal... an arrangement that you wished." she reminisced.

Tumango-tango naman ako. "I know, Mommy... I know po."

"But look, Sandra... My son changed a lot ever since you left. He became a better man and waited for you to come back. He loves you, Sandra." she said. "Alam kong kahit kausapin kita ngayon, desisyon mo pa rin ang mananaig. Pero please, Sandra. Nakikiusap ako. Hindi lang para sa anak ko kundi para sa'yo at pati sa apo ko. Kung may kaonting pagmamahal ka pang natitira para sa anak ko... Sana'y huwag kang magdalawang isip ibigay ito ng buo."

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon