Pr

844 55 1
Hãy ủng hộ mình nhaaaaaaaa

Mình đã viết xong chương đầu, có thể sẽ chưa post lên ngay bây giờ vì mình chưa chỉnh sửa đàng hoàng. Nhưng chắc chắn là sẽ post lên vào ngày mai. Nhớ hóng nheeee

Đã post rồiiiiiii

Đã post rồiiiiiii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Havingacrushonyou _ChaesooNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ