39

305 17 0

Bendable Rulers
• active

felix
dead gc

seungmin
edi isugod mo sa ospital

changbin
i-cpr ko lang yan, mabubuhay yan

minho
lalo lang yan mawawalan ng pagasa mabuhay

hyunjin
prends :<

seen

hyunjin
waw i feel loved

seungmin
yes bbyquozxcs

jeongin
ewwie.

chris
tulog na jeongin

jeongin
owkay

jeongin yang logged off

hyunjin
ano pa bang pwede gawin para maipakita kay gabby na mahal ko siya? willing naman akong ligawan siya kahit umabot pa uli ng labintatlong taon

jisung
bukas kaya magconfess ka?

felix
oo nga para romantic kuno

hyunjin
onga noh? siguro ito na yung right time

seungmin
aba kung hindi pa sya pumayag, ewan ko na lang

changbin
papayag na yun!

chris
basta nak ah, wag pababayaan pagaaral

hyunjin
opo hehe

hyunjin
tenkyu prends!!

gabby | h.hyunjinWhere stories live. Discover now