172 dni

505 102 25

Dear Santa vol. (Chyba 3)...

IM SIE NACISKA NA GŁOWY I WTEDY ZMIENIAJĄ EMOCJE NA TWARZY NO KOCHAM

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

IM SIE NACISKA NA GŁOWY I WTEDY ZMIENIAJĄ EMOCJE NA TWARZY NO KOCHAM.

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!