<19>

772 66 23

ေရႊဝါေရာင္မီးဆိုင္းမ်ားေအာက္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနေသာ ေႂကြျပားမ်ားထက္ ျပံဳးရႊင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းလာေသာ သြန္းခတ္ႏြယ္။

ညာဘက္တြင္ ဘုန္းစစ္ေသြးလက္ကိုခ်ိတ္ထားၿပီး ဘယ္ဘက္တြင္ ရွင္းသန္႔ျမတ္ပိုင္လက္ကို ခ်ိတ္ကာ ရယ္ေမာေနေသာေၾကာင့္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လူမ်ား ကြက္ၾကည့္ ကြက္ၾကည့္။

အိမ္ေနရင္းပုဆိုး မ်က္ႏွာေျပာင္ႏွင့္ ရွင္းသန္႔မွာေတာ့ ရံႈ႕မဲ့ကာ စိတ္ညစ္ေနၿပီး ညီမျဖစ္သူသြန္းခတ္ႏြယ္မွာေတာ့ ရယ္ေမာကာသေဘာက်ေနသည္။

ဘုန္းစစ္ေသြးမွာလည္း ထံုးစံအတိုင္း သြားမ်ားအကုန္ေပၚသည္အထိ ၿဖီးေနေတာ့သည္။

Myanmar Plaza ထဲမွ ထြက္လာၾကၿပီး လမ္းခဲြရန္ျပင္ၾကသည္။

"ကိုငယ္နဲ႔ပဲ ျပန္လိုက္ေတာ့မယ္ေနာ္.. ကို.."

"ကို လိုက္ပို႔ေပးမယ္ေလ သြန္းကလည္း..."

"ကိုငယ္ ပါေနတာပဲ.. ရပါတယ္ ကိုရဲ႕.."

နားပန္းနားမွ ဆံႏြယ္ပါးေလးတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေလဒဏ္ေၾကာင့္ ေဝ့ဝဲေနေသာေၾကာင့္ နားေနာက္ညႇပ္တင္ရင္း သြန္းခတ္ႏြယ္ ေျပာလိုက္သည္။

အျမင္မၾကည္ေသာ အၾကည့္မ်ားျဖင့္ ဘုန္းစစ္ေသြးကို ေအာင္ႏိုင္သူအလား ၾကည့္ေနသူ ရွင္းသန္႔မွာလည္း ေဘးတြင္ လက္ပိုက္ကာ ရပ္ေနသည္။

ျပင္လာခဲ့ေသာ ဆံပင္ကို ရွက္ရမ္းရမ္းၿပီး လက္နဲ႔သပ္တင္ရင္း ဘုန္းစစ္ေသြး ရယ္က်ဲက်ဲေျပာလိုက္သည္။

"ရတယ္.. ကိုက.. အဲ့ဒီဘက္ကျပန္မွာဆိုေတာ့ လမ္းၾကံဳတယ္ေလ.. အတူတူလိုက္ခဲ့လိုက္မယ္.."

ရွင္းသန္႔ မ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္။ ပိုက္ထားေသာ လက္ကိုခ်ကာ အေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ထြက္သြားေတာ့သည္။

"အမ္.. ကိုငယ္.. ခဏေနဦးေလ.."

"ငါ့ကို အဲ့လိုမေခၚနဲ႔လို႔ေျပာထားတယ္ေလ.."

အေနာက္မွ ေျပးလိုက္လာသူ သြန္းခတ္ႏြယ္ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ေလးျဖစ္သြားသည္။ ေျခလွမ္းမ်ားရပ္ကာ ရွင္းသန္႔ကို စူးစမ္းၾကည့္ရင္း

"သြန္းက..အဲ့လိုပဲေခၚေနက်ေလ.. ကိုငယ္.."

ရွင္းသန္႔ အေနာက္လွည့္ၾကည့္ရင္း ခ်က္ခ်င္းအေရွ႕သို႔ျပန္လွည့္ကာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထြက္သြားသည္။

Pasture(Past+Future) [Completed]Read this story for FREE!