📱Əight📱

1.1K 106 3

MinSuga:
JIMIN!

Odoslané

MinSuga:
Také veci ako svoju prdelku by si nemal nikomu posielať! Čo ak by som bol nejaký úchylák?!

Odoslané

MinSuga:
Jimin daj aspoň videné!

Odoslané

MinSuga:
Budeme kamaráti, ano?

Odoslané

MinSuga:
Musím vedieť že si v poriadku!

Videné

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now