1

15 1 0
                         

Alam nyo ba yung feeling na nasasaktan ka pero wala kang karapatan? Kahit na dinudurog na yung puso mo wala namang "kayo".~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Talagang masakit naman talaga lalo na't pinaramdam niya saying mahalaga ka.....#nagmahalNasaktanNaghugot
Love you all....

Hugot Where stories live. Discover now