Cách sử dụng thì hiện tại đơn

2.1K 1 0

Xin chào sau đây mình tiếp tục tải lên cách sử dụng ba thì trong các thì hiện tại đơn,mọi ý kiến xin liên hệ email khactruong1996@gmail.com.

*Thì hiện tại đơn(The simple present)

-Form(cấu trúc):

+ I/you/we/they like soccer

+ He/she/it likes soccer(Anh ấy/cô ấy/nó thích bóng đá)

+ I/you/we/they work well(tôi/bạn/chúng tôi/họ làm việc tốt)

+ He/she/it works well(Anh ấy/chị ấy/nó làm việc tốt)

+Riêng với động từ have

I/you/we/they have

He/she/it has

Thông thường ta thên -s vào động từ nếu chủ ngữ là ngôi 3 số ít(He,she,it). Riêng với have ta dùng has. Trong 1 số trường hợp ta thêm -es với động từ có tận cùng là -s,-ch,-sh,-x,-o.

Eg: pass-passes, watch-watches, brush-brushes, go-goes,

Với động từ tận cùng là y ta chuyển thành i rồi thêm-es

Eg: study-studies

* Phủ định:

I/we/you/they do not(don't)+ verb

He/she/it does not(doesn't)+ verb

+Chú y: sau don't,doesn't động từ không chia

*Nghi vấn:

Khi hỏi ta dùng DO,DOES ở đầu câu trước chủ ngữ, trật tự từ sau đó vẫ giữ nguyên

+Chú ý: khi đã dùng DO,DOES động từ trong câu không chia.

+Đúng: Does he like books ?

+Sai: Does he likes books ?

Đối với loại câu hỏi này ta trả lời ngắn gọn là Yes hoặc No.

+Yes.I/you/we/they do

He/she/it does

+No.I/you/we/they don't

He/she/it doesn't

*Cách dùng: thì hiện tại đơn dùng để nói về sự việc nói chung hoặc lặp đi lặp lại.

Eg: I lile milk

+Diễn tả sự thật hiển nhiên

Eg: the Earth goes around the Sun

+ Diễn tả lịch tàu xe,thời khóa biểu,..

Eg: He has Math on Tuesday

*Trạng từ: Các bạ lưu ý trạng từ dùng để nhận biết thì hiện tại đơn là. Trong câu có các trạng từ chỉ tần xuất (frequently adverbs) như: always(luôn luôn), never(không bao giờ), often(thường),sometimes(thỉnh thoảng), usually(thường thường), rarely(hiếm khi).

Trong câu còn có Every+ từ chỉ thời gian. Đây là toàn bộ thì hiện tại đơn,mình sẽ tiếp tục tải lên các thì khác. Mong các bạn ủng hộ.!

Học Tiếng AnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!