Part 10: Goodbyes

1.3K 49 22

Pinagmasdan kong lumalayo si Kuya Clay habang ako'y naiwang nakaupo sa isang sulok. Kasabay ng kanyang pag-alis ay ang pagkawala ng pilit na ngiti sa aking mga labi na aking pinakita habang magkaharap kami kanina. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang talikuran ng taong naging malaking bahagi na ng buhay mo. Kung iisipin kasi ay hindi kami ganito ng nagsimula. Hindi ko nga rin alam kung bakit napunta sa ganito.

Hindi ko makilamutan ng una kaming nagkakilala ni Kuya. It was a challenging day for me ng mga oras na iyon since first day kong pumasok sa bagong class since na-accelerate ako. I feel that pressure of being the pinaka-bunso of the class. Iyong parang walang pumapansin sa'yo dahil ang bata pa ng paningin ng mga kaklase mo sa'yo. Hanggang sa may lalaking pinalipat si Ma'am sa tabi ko, and that attractive guy is Kuya Clay. I must admit, na-excite ako ng tumabi siya sa akin. Kuya Clay is guy na matatawag mong 'lingunin' hindi lang dahil sa magandang hugis ng mukha nito, sa matangos niyang ilong o sa makapal nitong kilay, kung hindi pati rin sa mga kilos nito na masasabi mong almost perfect na.

Siya ang unang nag-approach sa akin that time, at hindi nga natapos ang araw na hindi kami naging magkaibigan. Kuya Clay gives color in my daily stay in the campus. Sobrang cool niya, jolly, malalahanin at makulit. And maybe that's the reason kung bakit nahulog ako sa kanya, yes, I fell in love with my bestfriend, nahulog ako kay Kuya Clay. Hindi ko alam kung sweet lang ba talaga siya, pero ramdam ko kung gaano ito mag-aalala sa akin, iyong tipong bini-baby na niya ako. Kuya Clay is my blanket, my happy pill, my light in the dark at hindi ko alam kung kakayanin ko pa ang mga darating na mga araw na hindi na gaya ng dati. I don't want to live the present with what I only have is the memories of him. His jokes, his smile, his caring arms, and his kiss... Yes, his kiss that almost melted me. Our first kiss, the very first in all my life, happened in the Gym's CR. Hindi mawala sa isip ko ang tagpong iyon, iyong idinampi ko ang aking daliri sa kanyang hubad na katawan. At first, it was just out of curiousity, hanggang sa ang curiousity ay napalitan ng excitement, at sa hindi ko na namalayang magkadikit na ang aming mga labi. Isang malalim na halik na tumagal ng ilang segundo. Inaamin kong nakaramdam ako ng magkahalong init at kiliti sa mga oras na iyon, ngunit kailangan ko paring pigilan ang aking sarili. Alam kong may pagka-aggressive si Kuya, at kapag hindi ako huminto, baka kung saan pa mauwi ang halikang iyon. Our second kiss happened in the camp habang naglalaro kami ng Kiss or Confess. Iyon ang halik na ako ang may gusto, and yes, nagustuhan ko. Pero maliban sa attraction, that kiss meant to thank him, at para ipaalam sa kanya na tulad ng gusto niya, sa kanya lang ako, na hindi ako aalis sa tabi niya, that I belong to him as he wanted to. As long as he wanted to. Nagbago ang lahat na nakaraang mga araw. Hindi ko alam kung bakit naging ganito kabilis ang lahat. I wanted to tell him na hindi siya sagabal sa buhay ko tulad ng iniisip niya. Gusto kong sabihin sa kanya na ini-enjoy ko ang bawat oras na magkasama kami. Ngunit sa huli ay naintidihan ko ring hindi lang ito para sa ikabubuti ko, ngunit para sa kanya rin. It is for both of us to grow individually. Hindi ko na namalayang pumapatak na pala ang aking mga luha habang binabalikan ang nagdaang mga araw.

Nagulat na lang ako ng makita ko si Geoff na nakatayo sa harapan ko at malalim ang pagkakatitig sa akin. Ngumiti muna ito sa akin bago pahiran ng panyo ang aking mukhang mamasa-masa dahil sa luha.

"Pinapunta ako ni Grey dito, he told me na samahan na raw muna kita," sabi nito ng matapos punasan ang aking luha at makaupo sa tabi ko. "You can talk to me, and don't worry, naikwento na rin naman sa akin ni Insan ang tungkol sa status niyo," dugtong pa niya na tila nang-iintriga kaya napangiti na rin lang ako.

"Don't worry, everything will be okay," sabi nito sabay tahan sa akin at inakbayan ako. Ilang sandali kaming sa gano'ng posisyon bago na niya ako inaya.

"Balik na tayong school?"

"Hatid mo na lang akong principal's office Geoff, may aasikasuhin lang," pakiusap ko naman sa kanya. Tumango lang ito at kinuha na ang bag at mga aklat ko at hinila ang aking kamay para tuluyang mapatayo.

Owning Innocent GreyWhere stories live. Discover now