179 dni

643 104 181

Czy Thanos jest czternastym powodem samobójstwa Hanny Baker?

Ale nie, tak na serio to Katherine Langford oficjalnie dołączyła do obsady w Avengers 4

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ale nie, tak na serio to Katherine Langford oficjalnie dołączyła do obsady w Avengers 4.
Niestety nie wiadomo jeszcze w jaką postać się wcieli.

Co sądzicie?

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!