Chương 2

4.1K 125 13

"Chúc mừng ngươi, Thái tử điện hạ"

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng đầu, cười nói: "Đa tạ. Bất quá, tại sao lại chúc mừng ta?"

Linh Văn chân quân khoanh tay mà đứng, nói: "Chúc mừng ngươi đệ danh nhất bảng ' Thần quan có triển vọng hạ phàm nhất'. "

Tạ Liên: "Mặc lệ nói như thế nào, tóm lại là mang danh đệ nhất. Nhưng ta nghĩ nếu nàng chúc mừng ta, chuyện kia hẳn có chỗ thật đáng mừng? "

Linh Văn ra vẻ đạo mạo: " Đúng. Người đứng đầu bảng, có thể nhận được một trăm công đức."

Tạ Liên lập tức vui mừng: " Lần sau nếu còn danh sách khác, thỉnh nàng mang đến cho ta."

Linh Văn: " Ngươi biết đệ nhị bảng là ai không? "

Y nghĩ nghĩ đáp: "Quá khó đoán. Nếu luận thực lực, một mình ta có thể nắm chắc ba vị trí đầu bảng."

Linh Văn nói: " Không sai biệt lắm. Không có đệ nhị bảng. Ngươi là người thích hợp nhất,không ai theo kịp."

Tạ Liên: " Thật đúng là không dám nhận. Xin hỏi một năm trước người đệ nhất danh bảng là ai?"

Linh Văn đáp: "Cũng không có. Bởi vì danh sách này được lập từ năm nay, chính xác mà nói, là từ hôm nay mới bắt đầu thiết lập."

Tạ Liên ngẩn ra: "Nói như vậy, danh sách này hẳn là vì ta mà lập ra đi."

Linh Văn nói: "Ngươi cũng có thể nghĩ rằng là bởi vì ngươi đúng lúc vừa lên tiên giới, liền kịp lúc đoạt luôn giải nhất."

Tạ Liên cười nói: " Hảo, nàng nói như vậy lại càng làm ta thêm cao hứng."

Linh Văn tiếp tục: " Ngươi biết tại sao ngươi đứng đầu bảng không?".

Tạ Liên nói: " Mục tiêu chung".

Linh Văn đáp: " Để ta nói cho ngươi nghe nguyên nhân. Thỉnh xem cái chuông kia."

Nàng giơ tay chỉ, Tạ Liên quay đầu nhìn theo, liền chứng kiến một khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ, phía xa xa là một tòa thần điện bạch kim, đình đài lầu các, mây trắng lượn lờ, chim bay khắp nơi.

Nhưng y nhìn nửa ngày không thấy gì, liền hỏi: " Có phải nàng chỉ sai hướng hay không? Nơi nào có chuông?" .

Linh Văn đáp: " Ta không sai. Chính là nơi đó, không thấy được sao? "

Tạ Liên nghiêm túc nhìn, nói: " Không thấy được".

Linh Văn: " Không sai. Vốn dĩ nơi đó có chuông, nhưng thời điểm ngươi phi thăng chấn động quá lớn khiến nó rơi xuống".

".........".

" Chuông kia so với thiên niên kỷ của ngươi còn lớn hơn nhiều, tính tình lại náo nhiệt hoạt bát, phàm là có người phi thăng, nó đều sẽ vang lên vài tiếng để khích lệ. Ngày đó ngươi phi thăng nó dường như điên rồi kích động vang lớn, căn bản không dừng lại được, cuối cùng đem chính bản thân mình từ trên cao đánh rớt xuống, lúc này mới ngưng lại. Sau đó còn rơi xuống một vị Thần quan đang đi ngang qua."

Tạ Liên nói: " Này... Kia hiện tại có tốt không?" .

Linh Văn : "Không tốt, còn đang được tu sửa."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now