Ngụy Vô Tiện

129 22 42
                  

Phía dưới là ảnh gốc Nhưng vẽ không giống lắm😅😅😅😅Qua tay người vẽ nên bị biến dạngCho tí ý kiến nhá mọi người😚😚😚😚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phía dưới là ảnh gốc
Nhưng vẽ không giống lắm
😅😅😅😅
Qua tay người vẽ nên bị biến dạng
Cho tí ý kiến nhá mọi người
😚😚😚😚Phía dưới là ảnh gốc Nhưng vẽ không giống lắm😅😅😅😅Qua tay người vẽ nên bị biến dạngCho tí ý kiến nhá mọi người😚😚😚😚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tranh Vẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ