Bayangan

7 0 0

Engkau adalah sahabat sejatiku
Disetiap diriku melangkah
Diri mu selalu mengikutiku
Disetiap kebahagiaanku
Diri mu akan selalu ikut
bahagia bersamaku
Dan disetiap aku bersedih
Engkau akan tetap berada disampingku

Kamu bahkan melebihi temanku
Diri mu tak akan dapat berpisah dengan diriku, dan diriku tak akan
Pernah bisa meninggalkan diri mu

Diri mu dan Diriku
Sudah diTakdirkan untuk
Tetap bersama, Dimanapun itu
Hingga kita dipisahkan
Oleh Takdir kembali

-KabutAF-

'The Quotes Of Life'Where stories live. Discover now