Detached

15.9K 164 12

Prologue

Bakit ba kasi hindi pwedeng piliin ang ala-ala? Yung tipong ang maalala mo lang e yung gusto mo, the rest pwede nang burahin. Parang sa computer? Pag di mo kailangan buburahin mo?

Ang ironic na ang isang napaka-makakalimuting tao, hindi makalimutan ang mga nangyari -- ilang taon na ang nakakaraan. Yung mga tao, yung lugar, yung pakiramdam, yung sakit...

Sabi nila... People become stronger because they have memories they can't forget.. Pero bakit ako? I have memories I can't forget but I think I get weaker every day.

Sometimes you must hurt in order to know, fall in order to grow, lose in order to gain, because life's greatest lessons are learned through pain.

 

Pain... what causes pain? Bakit nga ba tayo nasasaktan? Dahil nagmamahal tayo? Dahil nagpapahalaga tayo? Dahil nagpapakatotoo tayo? O dahil may mga taong hindi marunong magmahal, magpahalaga at magsabi ng totoo?

 

 

Lies.. Secrets.. Betrayal.. Are the worst things when you're in a relationship. I'm not just talking about romantic relationships.. Masakit di ba pag nalaman mong... alam na ng buong munod, ikaw nalang ang hindi. Yung mas masakit dun? NO ONE DARED, NO ONE CARED TO TELL YOU.

And do you know that the worst thing about being lied to... is knowing you weren't worth the truth...

I am Arabella Erin Castillo and this is my world, this is my pain, THIS... is my story...

============================================================

 Detached

by Ysamocha

August 10, 2014

DetachedTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon