45

433 33 1

6:37 AM
Hwang Hyunjin
active 7 hours ago

no new messages


wala man lang good morning? tss.”

anong binubulong mo dyan?”

wala. tss.”

“aga-aga puro ka 'tss' dyan. tsaka hoy, kuya mo ko—— hoy wag mo ko talikuran kinakausap kita, jaena!”

-
bold - jaena
italic - bang chan

sleep ➹ h.hyunjinWhere stories live. Discover now