<18>

774 59 18

ဇဲြခန္႔ခေအာင္။

လူစိမ္းဆို ေၾကာက္တတ္ေသာ ဇဲြမွာ သူငယ္တန္းႏွစ္စ ေက်ာင္းတက္ရမွာကို အလြန္ေၾကာက္ခဲ့သည္။

လူေၾကာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ မူႀကိဳဆရာမအား အိမ္ေခၚသင္ေပးခဲ့ရေသာ္လည္း သူငယ္တန္း စ တက္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသြားရန္ အေၾကာက္ တြန္းကန္ေနခဲ့သည္။

ငိုယိုေနေသာ ဇဲြကို မိဘမ်ား ေခ်ာ့ေမာ့ကာ ေက်ာင္းပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း အတန္းထဲထိ အငိုမတိတ္ႏိုင္ေသာ သူ႔မ်က္ရည္မ်ားကို ခမ္းေျခာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သူမွာ မင္းခန္႔ေမာင္ပင္ျဖစ္သည္။

သူငယ္တန္း B တန္းတြင္ မင္းခန္႔ေမာင္ႏွင့္ဇဲြ အတူထိုင္ ရသည္။ သြက္သြက္လက္လက္ အေဆာ့သန္သူႏွင့္ သူစိမ္းဆို ေၾကာက္တတ္ေသာ ဇဲြခန္႔ တို႔ ေတြ႕ၾကေလသည္။

မင္းခန္႔ ေက်ာင္းကို ယူလာေသာ စက္ရံုကို သေဘာက်၍ ဇဲြ အငိုတိတ္ခဲ့သည္။ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေသာ မင္းခန္႔မွာလည္း မတြန္႔တိုပဲ ဇဲြကို သူႏွင့္အတူေဆာ့ေစခဲ့သည္။

ဇဲြေပ်ာ္ခဲ့သည္။ လူစိမ္းေတြက ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္ ဆိုေသာ ဘြားဘြား၏ စကားကိုပင္ မယံုခ်င္ ျဖစ္လာသည္။ မင္းခန္႔က အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းၿပီး ေဖာ္ေရြေတာ့ ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ သူ႔စိတ္ထဲ နည္းနည္းေလးမွ မေတြးမိခဲ့။

သူငိုေနတိုင္း ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး အတူေဆာ့ရန္ ေျပာတတ္ေသာ မင္းခန္႔သည္ ဇဲြအတြက္ ပထမဆံုး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

မင္းခန္႔ေၾကာင့္ လူမေၾကာက္တတ္ေတာ့ပဲ ရဲဝံ့လာခဲ့သည္။ မင္းခန္႔ေၾကာင့္ လူေတာတိုးလာသည္။ မင္းခန္႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ေရြတတ္လာသည္။

မင္းခန္႔ေၾကာင့္ပဲ....

ခ်စ္တတ္လာခဲ့သည္။

..................................

ကြ်န္းစားပဲြခံုေပၚ ေျခတင္၍ ဂိမ္းေဆာ့ေနေသာ ဘုန္းစစ္ေသြး။

ခရီးကျပန္လာကတည္းက အျပည့္အဝ အနားယူမည္ဟုဆိုကာ စိတ္ပစ္လက္ပစ္ အခ်ိန္ေတြကို ျဖဳန္းေနေတာ့သည္။

ဒူးႏွံ႔ကာ ေလေလးတစ္ခြ်န္ခြ်န္ႏွင့္ ဂိမ္းေဆာ့ေနေသာ ဘုန္းစစ္ေသြး ေျခေထာက္ေပၚသို႔ ႀကိမ္လံုးတစ္လံုး က်ေရာက္လာေတာ့သည္။

Pasture(Past+Future)Read this story for FREE!