"It kind of taste... bland."

"You're picky, aren't you?" natatawang tanong niya. "You're just like Rabi."

"Who's Rabi? Your boyfriend?"

"No. He's my twin brother," pagtatama niya rito. Pagkatapos, tinulak niya palapit dito ang paperbag na naglalaman ng burger with fries na take-out order niya dahil iyon na sana ang gagawin niyang merienda mamaya. "I'll give this to you." Tinuro niya ang plato nito. "Can I have that? Sayang naman kasi kung hindi mo kakainin. Plano ko rin namang um-order ng extra rice since gutom talaga ako."

"Pero nabawasan ko na 'to," nahihiyang sabi nito, saka ito tumayo. "I'll buy you–"

"Kuya Greco, sit down," natatawang saway niya rito. "Hindi ko naman gagamitin ang ginamit mong spoon and fork kaya 'wag kang mag-worry d'yan. Saka nakita ko naman na hindi mo binaboy ang food mo, eh."

"Are you sure?" halatang hindi pa rin convinced na tanong nito. "Ruma, the meal here isn't expensive so–"

"Kuya Greco," mariing saway niya sa lalaki. "Sit down."

"Yes, ma'am," sabi nito, sabay upo. "Are you sure you're just seventeen? You're too scary for your age, you know."

Tinawanan niya lang 'yon, saka niya hinila papunta sa side niya ang plato nito para matapos na ang usapan nila. Nanghihinayang kasi talaga siya kung iiwan lang nito ang pagkain nito. Wala siyang pakialam kung mayaman ito, basta hindi siya papayag na may masayang na kanin sa harapan niya. "Anyway, puwede ko bang makita ang sample works mo kung meron kang naka-save sa phone mo ngayon?"

"Sure," sagot ni Greco, saka nito nilabas ang phone mula sa bulsa ng pantalon nito. Kinalikot nito ang phone nito para siguro hanapin ang saved images sa gallery. Pero nang iaabot na nito iyon sa kanya ay bigla itong natigilan kasabay nang pagguhit ng hesitation sa mukha nito. "I haven't asked what kind of stories you write so you may not find my art style compatible with your genre."

"Let me see your artwork first before I comment on that," sabi niya, saka siya tumayo at lumipat sa tabi nito na halatang ikinagulat nito dahil tumingin ito sa kanya nang may pagtataka sa mga mata. "It's easier to look at your phone together this way."

"Uhm, okay," halatang nahihiya na sabi nito, saka ipinakita sa kanya ang image na nasa screen ng phone nito. "This is how I draw a female character..."

Napasinghap si Ruma nang makita niya ang sinasabi nitong female character. The image looked soft because of the colors he used to give life to it. "Wow," sincere at amazed na komento niya, saka niya hiniram ang phone nito para mas matitigan nang malapitan ang imahen. "You used watercolor painting in this, didn't you?"

"Oh, you noticed?"

"Yeah. The texture looks soft," nakangiting komento niya. "I can tell that she's wearing a cotton sweater because of how detailed the colors are." Nilingon niya ang lalaki na namumula ang mga pisngi dahil siguro sa pag-compliment niya rito. "You're amazing, Kuya Greco. I'm in love with your art style!"

Greco's blush deepened. Ang cute lang nitong tingnan habang halatang nahihiya pero masaya naman ito sa papuri niya. But still, she detected the hesitance in his voice when he spoke. "Don't you think my art style is too... feminine?"

"Huh?"

"I have three older sisters and since I was a kid, they've been asking me to draw them," paliwanag nito sa natatarantang boses. "Dahil do'n, na-develop ang skills ko sa pag-drawing ng mga female character. As you can see, my drawings appear "soft" because of the colors I use. 'Yong mga ate ko kasi, gusto nila na watercolor ang ginagamit kong pangkulay kaya naging art style ko na 'yan." Halatang dinaan nito sa mahinang pagtawa ang pagkapahiya na nararamdaman siguro nito ngayon. "It's kind of lame for a guy like me to draw like a girl, isn't it? Kaya nga bukod sa'yo, kay Paisley ko lang pinapakita ang totoo kong art style."

Our Sixty-Second Gap (Published/Preview)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!