Chapter 43

639K 12.6K 1.5K
                  

Chapter 43
Reconcile

"Lyrae, let's go eat downstairs." sabi ko kay Lyrae na sinusuklay ang buhok ng kaniyang Barbie.

Umiling siya at nagpatuloy lang sa pagsuklay ng buhok ng Barbie niya. Lumapit ako sa kaniyang kama at umupo sa tabi nito.

"Rae, you should eat." I stated. "You need to eat properly. Please, baby. Mommy's getting worried about you."

It's been 3 days since umalis kami kila Sean at sumama kay Brendt. Later that night, Lyrae was brought to the hospital because of her asthma dahil sa kakaiyak niya. Her breathing can't be stabilized by the inhaler that's why we brought her to the hospital.

And now, I'm getting worried because she's not paying attention to her health. She's always skipping meals and looking so pale. I never hear her laugh heartily or even smile genuinely.

"Mamaya na po, Mommy..." daing nito at tumalikod sa akin.

Bigla niyang binitawan ang kaniyang barbie at saka dumapa upang maisubsob ang mukha sa kaniyang unan. Nagtalukbong ito at naririnig ko nanaman ang mga munting hikbi niya.

I know leaving Sean and choosing Brendt is a very tough decision for her to do. But seeing her like this, makes my heart swell because of the pain its bringing me.

I wanted to talk to her about everything that happened before but whenever I'm about to open a topic about Sean, she will cut me off and she will cry again. It goes on and on. Paulit-ulit lang tuwing susubukan ko. Ayoko nang pilitin kung ayaw niya pa akong pakinggan.

"Just go down if you're already hungry..." sabi ko naman sa kaniya at saka iniwan siya upang mapag-isa sa kaniyang kwarto dahil alam kong iyon ang gusto niya.

Pagkababa ko para pumunta sa kusina ay nakita ko si Brendt sa may tanggapan. He's looking so serious while working something on his laptop. Probably something about their business.

Tumunog naman ang aking cellphone at nakita kong tumatawag sa akin si Kuya Carisle.

"Hello, Kuya?" bungad ko pagkasagot ko ng kaniyang tawag.

"Aren't you going to work today?" he asked me. "It's that time of the year."

Napakunot naman ang noo ko. Pumasok ako ng tuluyan sa loob ng kusina upang sumandal sa may kitchen counter.

"Time of the year?" punong-puno ng pagtataka ang boses ko.

"Every year, since the merging of Sarto Corporations and Talavera Corporations, there'll be a semi-annual meeting among the CEOs of both company." sabi niya. "I forgot to tell you that yesterday since I was... well... you know whatever. Just go here immediately. You still have three hours so don't worry. But yeah... get your ass here as soon as possible."

Napabuntong hininga naman ako at bahagyang hinilot ang aking sintido.

"Okay, okay..." sabi ko. "I'll be there."

"That's great, couz. Bye." he said and ended the call.

Huminga naman ako ng malalim at binaba ang aking cellphone. Uminom ako ng tubig at nagulat ako ng may kumuha ng pitsel.

Nilingon ko si Brendt na nagsasalin ng tubig sa basong pinag-inuman ko.

"Ayaw pang kumain ni Lyrae?" tanong niya sa akin.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon