📱Føur📱

1.1K 118 0

SweetieMinnie:
Môžem ťa volať hyung? ^•^

MinSuga:
Nie

SweetieMinnie:
Whyyy? (•◇•)

MinSuga:
Aby si sa mal na čo pýtať

SweetieMinnie:
Tak ťa budem volať hyung^^

MinSuga:
Prečo ti vlastne odpisujem? -,-

SweetieMinnie:
Lebo ma máš rááád! <3

MinSuga:
Nemám😒😒😒

SweetieMinnie:
To zabolelo :'(

MinSuga:
Mňa bolí hlava z tvojich rečí😒

SweetieMinnie:
Plooooč?☹

MinSuga:
Lebo sú nudné🤗

SweetieMinnie:
To nechceš vedieť môj vek?^^

MinSuga:
Fajn vyhral si -,-

SweetieMinnie:
To ja vždy (•♡•)


Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now