Ai Công Ai Thụ??

4.4K 123 8

Để giải đáp cho thắc mắc của hai đảng Lâm công hay Khúc công thì nay Mía dzô xem lại bài giới thiệu của Tác giả...
________

Nguyên sang - Bách Hợp - cận đại hiện đại - Tình Yêu

Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau CÔNG

Phong cách tác phẩm: Chính kịch

Hệ liệt tương ứng: Cận đại hiện đại

Tiến độ truyện: Còn tiếp trung

Số lượng từ toàn truyện: 112417 tự

Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản ( liên hệ xuất bản )

Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng

Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm
_____

Nên xem như Đảng nào cũng thắng rồi ha =)))))))
Hai bạn trẻ lẫn nhau công :'(((((
Sao dạo này toàn gặp cp Công-Công kg vại nhỉ kkkkk

[Hoàn][QT✿BHTT✿Trọng Sinh] Đồng Học Không Làm Yêu - Thời Vi Nguyệt ThượngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!