KIDLAT : 11

359 32 2

K : 11

----

"Kid, what she's doing here?" Tukoy ni Nica sa dalagang halos kayakap na ng binata. tinapunan ng tingin ni Kidlat si Trina bago hinarap ang dalaga.
"You? what are you doing here?" Balik tanong nito kay Nica sa 'di nagustuhang tanong nito, napasinghap ito tinapunan ng matalim ang dalagang nasa likod ng sinadyang binata para dalawin.
"I'm here to visit you! how about her nandito ba siya para landiin ka?" Galit na tanong nito na 'di nawala ang tingin kay Trina napabuntong hininga si Kidlat hinarangan ang dalagang ninais niya sanang makasama kong hindi biglang dumating si Nica.
"Nica, hindi pumunta dito si Trina tulad ng iniisip mo!She's my friend!" Pagtatanggol ng binata napakibit balikat si Nica hindi naniniwala sa tagpong naabutan niya alam niyang higit pa sa magkaibigan ang dalawa.
"And I'm your friend too, Kid! at sa hilatsa ng mukha nang babaeng 'yan alam ko na intensyon niya sa'yo!" Napalunok si Trina sa naging tawag sa kanya nang kapatid na walang alam sa katotohanan tungkol sa pagkatao nilang dalawa.
"Kailangan ko ng umalis." Mahinang paalam ng dalaga hinarap siya ng binata nagtatanong ang mga matang nagtataka kong bakit hindi nito nakukuhang ipagtanggol ang sarili kay Nica.
"Trina, you're not going somewhere!" Pagpigil ni Kid sa dalagang hindi makatingin ng direkta sa mapanuring tingin ni Nica.
"Hinihintay na ako ng kapatid ko." Aniya pa nito nilingon ni Kidlat ang galit na dalaga bago muling humarap kay Trina walang paalam na hinawakan kamay nito.
"Ihahatid kita!" Anito napataas ng tingin si Trina galit na sinalubong ng tingin ang binata.
"Pumunta akong mag-isa dito at uuwi akong mag-isa!" Tanggi nito akmang aalis ng muling pigilan ni Kidlat.
"Kid! ano ba? sino ba siya sa buhay mo ha?" Mariing tanong ni Nica natigilan si Trina sa akmang pagpihit nito ng seradura sa pinto nang maramdamang nakasunod ang binata sa kanya.
"She's my friend!" Ulit na sagot ni Kidlat nagbigay man ng kabiguan sa puso ni Trina pero naging sapat ng sagot para hindi masaktan ang puso ng kapatid niya.
"So! let her, bakit kailangan mo pa siyang pigilan? E, halata naman nag-iinarte lang 'yan!" Muling bulyaw nito lihim na napakagatlabi si Trina sa naging asal ng kapatid na manang-mana sa tatay nitong si Tomas naisip niya, naramdaman niya ang pagbitiw ni Kidlat na nakahawak sa braso niya nilapitan ang dalaga.
"Act your age you're not kid anymore Nica!" Aniya ng binata bago muling nilapitan si Trina tinanggal ang kamay sa seradura pinihit ito pinagdaup ang palad nilang dalawa sabay na lumabas matapos pabalyang sinara ang pinto.
"Kidlat sandali!" Huminto si Trina tinanggal ang kamay nitong nakahawak sa kanya nilingon ang opisina kong saan naiwan si Nica nakaramdam siya ng habag dito sa naging asal ni Kidlat sa harap nito.
"Balikan mo s'ya!" Tukoy ng dalaga kay Nica muling sinalubong ito ng tingin ni Kidlat nagtataka.
"I'll go with you!" Tanging tugon nito ginagap ang palad niya na agad ring tinanggal ni Trina.
"Ang sabi ko balikan mo si Nica!" Pagpupumilit nitong labis niyang pinagtataka.
"At ang sabi ko sasamahan kita!" Giit ng binata muling hinawakan ng mahigpit ang kamay ng dalaga walang paalam na hinila ito paalis sa opisina niya.
walang nagawa ang dalaga matapos muling pasadahan ng tingin ang gusaling pinag-iwanan nilang mag-isa kay Nica.
"Hop in!" Aniya nito pagod siyang sumakay sa harapan ng kotse nito.
"Are you okey?" Agad na tanong ng binata nang makapwesto ito sa driving seat iniwas ni Trina ang tingin muling binaling sa gusali.
"Hindi mo siya dapat iniwan mag-isa d'on." Tugon ng dalaga sa tanong nito kong ayos lang siya, binuhay ni Kidlat ang makina hindi tinugon ang sinabi ni Trina.
"Look Trina, maraming beses ko nang pinagbigyan ang gusto niya hindi ako nagiging mabuting kaibigan sa kanya if I still tolerate her!" Sagot nito ilang sandali nilingon niya ito nakaramdam ng paghanga sa dahilan nito at habag para sa nakababatang kapatid na parehong hindi alam ng dalawa.
"Pero nasaktan mo siya!"
"I don't care! all I know is the right thing hind ko siya sinunod dahil 'yon ang tama! dahil 'yon ang gusto ko dahil gusto kong kasama ka." Napasinghap si Trina sa naging tugon nito sa kanya hindi s'ya umimik muling nilingon ang gusali nang opisina ng binata.
"I'm sorry, Nica! I don't mean to hurt you." Piping bulong ng dalaga para sa kapatid na alam niyang nasaktan ni Kidlat na naging siya ang dahilan.

"So, tell me more about yourself?" Tanong ng binata nang makaupo sila ng maayos sa harap ng strawberry farm sa bagyong pinagdalhan nito sa kanya. pinagmasdan ni Trina ang paligid patay malisya sa tanong nang kasama.
"Hey!" Untag nito sa kanya nilingon siya nito hindi makatingin ng direkta.
"I'm asking you tell me more about yourself?" Napayuko si Trina hindi alam kong saan mag-uumpisa sa tanong nito.
"Ulila na kami ni Johan!" Simula nito.
"Magkapatid kami sa ina parehong kaming iniwan kay tita Shella sa kapatid nang nanay namin." Pagpapatuloy ni Trina sa binatang hindi maalis ang tingin sa kanya.
"Parehong hindi namin nakita 'yong tatay namin kong sino ba sila kong ano ba pangalan nila!" Nakaramdam ng awa si Kidlat sa mga pinagtapat nito lumapit siya dito hinawakan ang kamay na nakapatong sa sariling tuhod nito.
"I'm here to listen!" Pagpapalakas loob ng binata ngumiti si Trina animo nakalaya sa nakaraang pinipilit na ilihim sa lahat maging kay Johan.
"Ako okey lang e, tanggap ko na iniwan ako na inabandona ako na hindi ako piniling makasama hanggang sa paglaki ko! pero ang hindi ko kaya 'yong nakikita ko si Johan na may sakit nanghihina samantalang 'yong nanay namin masaya nasa buong pamilyang pinili nitong makasama!" Napakagat-labi si Trina sa sakit na naramdaman sa muling naalala ang ina sa buhay na may mayamang pamilya, tumayo siya sa pagkakaupo nila para pigilan ang emosyong gustong kumuwala tumayo rin si Kidlat hinarap ang dalaga.
"Trina, I'm your friend!" Muling paalala nito na lalong nagdagdag sa sama ng loob niya sa paulit-ulit nitong paalalang magkaibigan lang sila.
"I don't need friend, Kidlat! I can live alone, I survived look at me masaya, matapang, strong ako e!" Hinawakan ni Kidlat ang balikat niya tuluyan niyang hindi na napigilan mapaiyak sa bisig nito nang maramdaman niya ang muling yakap nitong nagsasabing She can conquer everything basta nasa bisig lang siya nito basta kasama niya lang ito.
"I'm here Trina!" Sa ikalawang pagkakataon muling pinaalala sa kanya ng binata ang siyang kailangan niya dahil alam niya sa sarili niyang hindi niya na kaya pa.
"I'm sorry! naalala ko lang sila!" Tukoy niya sa pamilya ni Chandra kasama si Tomas at si Nica na 'di maitatanggi ang pagkagusto nito sa binatang pinili siyang makasama, kumuwala si Kidlat ngumiti sa harap niya.
"Sa susunod na makikita kong iiyak ka magbabayad ang may dahilan n'on Trina!" Pangako nito sa sarili para sa dalagang unti-unting nagkakapuwang sa puso niya muling naglaglagan ang butil ng luha sa pisngi nito kinabig siya ni Kidlat walang paalam na kinintalan ng mabilis na pinong halik sa nuo niya.
"Hindi ako mawawala, pangako!" Napikit si Trina nang marinig ang pangakong bulong ni Kidlat sa kanya, ang pangakong panghahawakan niya sa iba pa niyang haharaping pagsubok kasama ang kapatid sa pamilya nila.

----

A/N : Hi, hellow! How are you? kahapon ko pinangako 'to ahe, haha! Ngayon lang nabuo medyo bumibisi kasi ako alam niyo na, basta alam niyo na!
Heto na siya kong kailan ang next chapter comment niyo makakapagsabi 😁😁

Goodnight labidabi 💕😘
P.S : UN-edited itey my dear stalker 😂

KIDLAT(LOVEMOVESINMYSTERIOUSWAY) Basahin ang storyang ito ng LIBRE!