For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo lời dạy của Bác Hồ

3.8K 0 0

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo lời dạy của Bác Hồ ( 8/7/2009)

"Nạn lãng phí, tham ô là do "Nạn lãng phí, tham ô là do bệnh quan liêu, mệnh lệnh trong công tác của các cấp lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước gây ra".

Trong tác phẩm: Thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu Bác Hồ đã phân tích sâu sắc lợi ích của tiết kiệm và tác hại của các tệ nạn tham ô, lãng phí quan liêu đối với công cuộc xây dựng đất nước; Người đòi hỏi các tổ chức Đảng, chính phủ, các đoàn thể chính trị xã hội cùng mọi người dân phải ra sức tiết kiệm và đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu để cùng nhau xây dựng đất nước giầu mạnh.

Tiết kiệm theo lời dạy của Bác Hồ "Là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi", tiết kiệm không phải là bủn xỉn mà những việc lợi ích cho đồng bào cho tổ quốc thì bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân và luôn luôn tiết kiệm thời gian của cán bộ, nhân dân; nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hành tiết kiệm để xây dựng CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tiết kiệm được Đảng và Nhà nước ta coi là quốc sách. Tiết kiệm tiền bạc trong chi tiêu, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu trong xây dựng, tiết kiệm thời gian lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân v.v.. đều là việc làm cần thiết. Bác Hồ đã dạy: "Cần, kiệm, liêm, chính", lời dạy trên đây đòi hỏi trong mọi hoạt động của các tổ chức xã hội: Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị, các doanh nghiệp và từng cá nhân phải thực hành triệt để tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí. Tiết kiệm mà không chống tham ô, lãng phí thì khác nào gió thổi vào nhà trống. Tham ô theo lời chỉ dẫn của Bác đó "Là trộm cướp, là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội". Lãng phí là mắc phải bệnh "Phô trương hình thức", lãng phí có khi còn tai hại nhiều hơn tham ô, lãng phí tuy không lấy của công đút túi song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho chính phủ. Ở nước ta hiện nay lãng phí diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: Trong các cơ quan hành chính bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, trong nhân dân, trong xây dựng cơ bản, trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong chi tiêu hành chính... Theo đánh giá của các cơ quan chức năng nhà nước thì lãng phí trong lĩnh vực xây dựng là lớn nhất, chiếm khoảng trên 20% tổng số vốn đầu tư. Quan liêu là bệnh "xa rời thực tế, xa rời quần chúng, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng", hậu quả của nó là đưa đến hỏng việc. Để trừ diệt các tệ nạn, tham ô, lãng phí, quan liêu phải truy tìm rõ nguyên nhân, nguồn gốc sâu xa gây ra những tệ nạn đó. Theo sự nhận định có khảo sát thực tế của các cơ quan chức năng nhà nước, thì nguyên nhân của tình trạng tham ô, lãng phí, quan liêu hiện nay là do một số cán bộ lãnh đạo, quản lý của một số tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp thiếu gương mẫu, có những hành vi xấu, ăn cắp và tiêu xài của công bừa bãi, do đó không phát động được phong trào quần chúng lên án lối sống xa hoa, ngăn chặn tệ chi tiêu, sử dụng lãng phí của công. Các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước thì thiếu chỉ đạo, quản lý, kiểm tra chặt chẽ, chưa thường xuyên và chưa xử lý nghiêm minh những trường hợp gây ra tham ô, lãng phí tài sản nhà nước. Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: Bệnh quan liêu là nguồn gốc của tham ô, lãng phí. "Bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí". Kinh nghiệm cho thấy rằng: "Ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó chắc chắn có tham ô, lãng phí; nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi đó càng nhiều lãng phí, tham ô". Do đó, để không có tham ô, lãng phí xảy ra, phải "tẩy sạch bệnh quan liêu". Bệnh quan liêu thường có trong những cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước có chức có quyền ở các cấp, và chính do sự quan liêu của họ trong công tác lãnh đạo quản lý đã dẫn đến tình trạng tham ô, lãng phí. Bác Hồ chỉ rõ: "Nạn lãng phí, tham ô là do bệnh quan liêu, mệnh lệnh trong công tác của các cấp lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước gây ra".

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo lời dạy của Bác HồĐọc truyện này MIỄN PHÍ!