201 dni

446 95 8

Jeszcze tylko jeden dzień ludzie!

Ja jestem w Paryżu gdzie taki super fryzjer dla dzieci był no ja kocham normalnie:

Ja jestem w Paryżu gdzie taki super fryzjer dla dzieci był no ja kocham normalnie:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ta, tam jestem ja przepraszam za moje brzydkie ręce i wszystko ogólnie sory.

Tak więc jutro. Przeżyjemy. Podróż. W. Czasie.

Hej hej.

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!