34.

706 48 55

-hwang hyunjin's

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-
hwang hyunjin's

maaga akong gumising- ayjoke, di naman pala ako nakatulog. paano ba makatulog kung binlock ka ng taong mahal mo, di ba??!

yung hindi nga lang ma-waveback eh ang sakit na, yung i-block pa kaya?

hindi ko na nacheck sarili ko sa salamin dahil bukod sa nagmamadali ako, alam ko namang gwapo na ko. effortless.

sa kamalasan ko, wala yung driver namin kaya naghintay ako sa bus station. di naman ganoon kalayo pero bus lang mabilis masakyan.

pagdating ko sa classroom ay wala pang tao. syempre sino pa ba bukod sakin ang papasok ng quarter to six ng umaga, eh eight o'clock pa klase namin.

dahil maaga pa, pumunta muna ako sa locker para iwan dun yung mga pabigat lang sa gamit ko. tapos ay pumunta ako ng canteen na naghahanda palang ng mga paninda nila.

"limang overload, please," sabi ko dun sa nagtitinda sabay turo sa chocolate na overload, "thank you." sabi ko pagkaabot ng bayad.

lalabas na sana ako pero bumalik ako sa nagtitinda tsaka bumili ng bottled mineral water. hindi kasi mahilig sa juice si jaena, loyal sa tubig.

pabalik na ako ng classroom at iilan palang ang estudyanteng nakikita ko. nakasalubong ko naman si hyemi na may hawak na papers. di ko alam saan sya pupunta at wala akong pake.

kung minamalas ka nga naman.

"hi hyunjin!" bati nya sakin na akala nya ata ay bagay nya, "ang aga mo?" tanong nya nang makalapit na sakin.

pake mo ba? gusto ko sana itanong yan kaso masyadong harsh para sabihin ng gwapong ako.

"ah, haha." i faked a laugh.

pero hindi nya ko tinantanan at kinausap parin, "excited ka ata sa event mamaya?" nakangiting tanong nya pa.

di ka maganda, oy.

"event?"

tumango naman sya agad, "club fair, remember?" ngiti nya na naman. akala mo naman ay napakaputi ng ngipin.

"ahh," sagot ko nalang. nakalimutan ko kasi na club fair mamaya, di kasi mahalaga kaya madaling kalimutan.

'ah, so di mahalaga si jaena kaya nakalimutan mong may practice kayo kahapon?' bulong ng konsensya ko. put-

sleep ➹ h.hyunjinWhere stories live. Discover now