Lantaw Sa Pera

170 11 0
                         

Alas tres ng madaling araw
Isipan ay naglalantaw
Lumilikha ng sariling pananaw;
Sa pera nga ba talaga kailangang masilaw?

Iginupo ka nito sa tabi
Hinayaan ang kalagiyahan dati
Magbabalik nga bang muli
O kakalimutan ang sinabi?

    -----

𝗔𝗻𝗴 𝗠𝗴𝗮 𝗧𝘂𝗹𝗮Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon