GTNV(chính)

2.6K 134 4

Park Chaeyoung(16 tuổi): là một nữ sinh dễ thương, học giỏi nhưng dễ bị bắt nạt. Chaeyoung thích thầm Jisoo nhưng ngại tỏ tình

 Chaeyoung thích thầm Jisoo nhưng ngại tỏ tình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh Chaeyoung

Kim Jisoo( 18 tuổi): xinh đẹp, học xuất sắc, là hot girl trong trường nhiều trai theo đuổi, mạnh mẽ và luôn bảo vệ những người bị bắt nạt

Kim Jisoo( 18 tuổi): xinh đẹp, học xuất sắc, là hot girl trong trường nhiều trai theo đuổi, mạnh mẽ và luôn bảo vệ những người bị bắt nạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bắn ảnh cặp đôi này xíu trước khi vô truyện

Bắn ảnh cặp đôi này xíu trước khi vô truyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

lần đầu mik viết nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

lần đầu mik viết nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua

[Soochaeng] Lỡ Yêu Chị Mất Rồi, Kim Jisoo À|Full|Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ