Doa

8 0 0

Di bawah taburnya bintang di angkasa, ada mereka yang sedang menengadahkan tangannya ke atas. Memberikan lantunan doa kepada seseorang yang sangat di cintainya.

Mereka berdoa, semoga kelak seseorang yang mereka cintai akan di satukan lewat ikatan yang sah.

Dan mereka itu salah satunya aku, aku yang sedang mencintai dia dalam diamku.

=π=π=π=π Yessi Risco =π=π=π=π=

Ciye yang sedang mendem perasaan.

Seuntai Kata Rasa (Diaryessi)Read this story for FREE!