KIDLAT : 7

459 34 3

K : 7

---

"Kid?" Kumuwala si Trina nang marinig ang boses sa likuran niya mula sa pagkakayakap kay Kidlat nalinungan niya si Nica nagtatanong ang mata sa nasaksihang tagpo nito.
"Who is she?" Aniya nito kinabig ang binata patabi dito.
"Hey! ikaw?" Aniya nito ng makilala si Trina ang babaeng bumangga sa kanya lihim na napalunok ang dalaga sa galit na nakikita sa mga mata ni Nica.
"What are you doing here? are you seducing my boyfriend?" Dugtong pang bulyaw ng dalaga sa 'di kilalang nakakatandang kapatid.
"Nica, enough!" Pagpigil ni Kidlat sa dalaga hinawakan niya ang balikat nito sa akmang muling pagsugod kay Trina, nilingon ni Kidlat ang dalaga tinapunan niya ito ng nagtatakang tanong sa pagkakilala niya rito alam niyang hindi ito magpapatalo kahit kanino pero kay Nica nakikita niyang tumitiklop ito.
"Let's go!" Aya ni Kidlat sa dalagang may galit sa mga mata para kay Trina sa pag-aakalang may intensyon itong iba sa binatang inaangkin niya.
"Nica!" Sabay na napalingon ang dalawa sa sopistikadang ginang na tumawag kay Nica, muling nakaramdam ng kaba si Trina para sa biglang dating ng nanay nila ng dalaga.
"Mom!"
"What are you doing here? nasa loob ang party mo, nag-aaway ba kayo?" Narinig niyang tanong mula dito muli siyang tinapunan ng tingin ni Nica.
"That bitch mom! why you invited that bitch?" Singhal ng dalaga napataas ng nuo si Trina sinalubong ang nabiglang tingin ng nanay nilang nakitaan niya ng labis na gulat at takot sa mga mata nito pagkakita sa kanya.
"Nica, I said enough! She don't do thing!" Muling pagtatanggol na narinig niya kay Kidlat, nanginginig ang mga tuhod na nilapitan ni Chandra ang anak niyang si Nica na 'di naalis ang tingin sa mga mata ni Trina.
"Look! pinagtatanggol mo pa siya e, siya rin 'yong bumangga sa'kin kanina! ano ba naman Kid?" Patuloy na singhal ng dalaga para sa 'di kilalang kapatid na nananatiling nakatuon ang tingin sa nanay nila umaasang ipagtatanggol siya mula sa anak nitong nakaramdam ng aruga niya mula pagkabata.
"Let's go, anak! hinahanap ka na ng papa mo." Napatiim bagang si Trina sa narinig na tugon sa ginang, umiwas siya ng tingin pumihit patalikod walang paalam.
Ano pa nga ba aasahan niya? ipagtatanggol siya nito para sa anak nitong pinanganak at lumaking may gintong kutsara sa bibig nito kaya mas pinili nitong manatili piling pamilyang tinitingala sa lipunan ang naging pangarap nito noon pa man.
"Trina!" Narinig niyang tawag ni Kidlat, laglag balikat na pinagpatuloy ni Trina ang paglalakad malayo sa ina at kapatid na sinumpa niyang makita pa ulit.

"Ate, ang sarap naman ng almusal natin." May galak sa boses ni Johan nang tumambad sa harap ng pinagkainan nila ang niluto niyang hamonado at sinigang dito.
"E, kasi espesyal sa'tin ngayon ang araw na 'to, baby." Masiglang sagot niya sa bunsong kapatid 'di alintana ang nangyaring kaganapan nagdaang gabi sa kaarawan ng isa pa nitong ate.
"Bakit ate?"
"Kasi magpapacheck-up tayo ngayon para sa sakit mo." Tugon ni Trina nakangiti ng maluwag umupo patabi dito.
"May pera ka na ulit?" Inosenteng tanong ni Johan para sa mapagmahal niyang kapatid, 'di tumugon si Trina hiniwa ng nakangiti ang hamonadong nasa plato nito.
"Goodmorning!" Sabay na lumingon ang dalawa sa masiglang boses mula sa likuran nila, tumayo si Johan sinalubong ng masaya ang panauhin samantalang si Trina nagtatanong na mga mata ang sinalubong niya dito sa presensiya nito sa umagang 'yon pagkatapos ng dibdib nitong sumalo sa kalungkutan niya, napasinghap si Trina nang kumindat ito sa gawi niya.
"Kuya, kamusta?" Bati ni Johan kay Kidlat.
"Okey na okey ako! ikaw? ang ate mo?" Pinandilatan ng tingin ni Trina ang binata tsaka lang napansin ang dalang santan nito na halatang pinitas sa labas ng bahay nila.
"Wow, para kay ate?" Tukoy ni Johan sa bulaklak na dala nito, nakangiting tumango si Kidlat lumapit sa dalaga walang paalam na nilagay sa kamay niyang nakahawak sa kutsara at tinidor ni Johan.
"For you peace offering," Aniya ni Kidlat tukoy sa santan binitiwan ito ni Trina.
"Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya sa binata ng makabawi sa pagdalaw nito sa bahay nila.
"I'm here to visit... Johan!" Muling nilingon si Johan pagkatapos muli siyang kindatan umiwas ng tingin si Trina binaling sa masayang mukha ng kapatid.
"Walang sakit si Johan para bisitahin." Tugon ni Trina tumayo hinawakan kamay ni Johan para muling dalhin sa naudlot nitong almusal.
"Ate, I'm sick kaya 'diba nga magpapacheck-up tayo kay doc pogi!" Agaw ni Johan sa iba pa niyang sasabihin sa binata.
"Doc pogi? pogi pa sa'kin?" Mayabang na tanong ni Kidlat hinarangan niya ito sa akmang paglapit sa kinauupuan ng kapatid.
"Johan, tapusin mo na pagkain mo! at ikaw pwedi ka na umalis." Muli niyang singhal sa binatang hindi niya napigil ang paglapit sa kapatid umupo patabi dito walang paalam na kinuha ang pinggang nakataob na para sa kanya.
"Hey!sa'kin 'yan!" Pagpigil ni Trina.
"Look your ate, may attitude talaga!" Sumbong nito sa batang agad siyang tiningnan ng masama napaniwala na naman ng damuho naisip ni Trina, nahugot niya ang sariling hininga para sa binatang nakuha na ang loob ng kapatid niya.
"H2O please, ate Trina." Patuloy sa pang-iinis ni Kidlat, padabog siyang tumayo sa akmang pag-upo sa balak niyang pagkain kasabay sa kapatid at sa binatang maaga pa para guluhin siya.
"Water for you sir!" Padabog niyang abot dito.
"Johan, your ate oh!may sumpong ulit." Sumbong ni Kidlat nagpapaawa.
"Tigilan mo nga kapatid ko!" Ani ni Trina.
"Ate, sa harap tayo ng food, behave." Sermon nii Johan muling napahugot ng sariling hininga si Trina nanlilisik ang mga matang umupo paharap sa binatang nakangiti sa kanya, tahimik na nagsalo ang tatlo sa almusal na hinanda ni Trina para sana sa kanilang ni Johan, ngunit sa 'di inaasahang asungot na dumating para sa dalaga
walang naging choice si Trina, kundi pakibagayan ito alang-alang sa kapatid niya, tahimik nilang pinagpatuloy ang pagkain kahit manaka-nakang sinulyapan siya ng nakakalokong ngiti ng binata.

Inakay ni Johan si Kidlat sa silid ng matapos silang kumain sinundan niya ng tingin ang dalawa kilala niya si Johan oras na may magustuhan itong tao hindi na nito gugustuhing mawalay pa dito. nakaramdam ng takot si Trina para sa kapatid sa posibilidad na tuluyang mahulog ang loob ng bata sa lalaking hindi niya kilalang lubusan maliban sa muling sumariwa sa isip niyang singhal ni Nica.
"Are you seducing my boyfriend?" Nagmadali si Trina para puntahan ang mga ito sa silid ni Johan, tulad ng pinangako niya ayaw niya ng magkaroon pa ng ugnayan na mag-uugnay sa kanilang mag-iina lalo pa pag totoong katipan ng kapatid ang binatang nagpupumilit sa buhay at bahay nilang dalawa ni Johan mas lalo silang malalagay sa alanganin kay Nica maging sa nanay nilang sunod-sunuran sa tunay na ama ng dalaga.
"Ang ganda ng ate mo 'no? Ang sexy pa, mukha siyang anghel ang amo ng mukha pero mabangis lang talaga siya magalit!" Natigilan si Trina sa akmang paglusob sa tinuturing na kaaway sa narinig niyang sinabi nito kay Johan patungkol sa kanya, tulalang pinagmasmasdan niya ang dalawa tuluyang napangiti sa sarili ang planong pagpapaalis ng binata sa bahay nila ay biglang naglahong parang bula, wala sa sariling hinawi ang sariling buhok paipit sa teynga niya nakaramdam ng pamumula sa papuri nito sa angkin niyang gandang napansin ng binatang pinipigilan niyang maging parte ng buhay nila.
"Mukhang feel na feel mo yata sinabi ko, Miss?" Napalunok si Trina nang 'di namalayang nasa harap niya si Kidlat akay-akay si Johan may mapanuksong nakangiting nakatingin sa kanilang dalawa.

A/N : SORRY KONG MEDYO NA LATE ANG UPDATE HEHE, NAKATULOG AKO DALA NG SAMA NG PAKIRAMDAM DAHIL SA KATI NG LALAMUNAN AT BAHAGYANG SAKIT NG ULO 😘 GOODNIGHT, HOPE YOU GUYS SATISFIED MY K: 7 UPDATE, COMMENT LANG FOR MORE UPDATES, MUAAAH! SLEEP NA AKO.
----

KIDLAT(LOVEMOVESINMYSTERIOUSWAY) Basahin ang storyang ito ng LIBRE!