Teaser

2.7K 47 1
                         

July 2007, pitong tao ang pinatay ng isang serial killer, si Dmitri Morris upang pagbayarin sila sa kanilang mga nagawang kasalanan pitong taon na ang nakakalipas...

Sapat na nga ba ang pananatili ni Dmitri sa kulungan sa loob ng ilang taon upang mapagbayaran niya ang pagkamatay ng pitong iyon?

Natanggap na nga kaya ng kani-kanilang mga pamilya ang pagkamatay nilang pito?

Abangan ang muling paglukob ng matinding takot sa mag-asawang Dmitri at Janina. Maging masaya nga kaya ang kanilang mga buhay dahil sa pagdating nina Jan Vladmir at Janna Isabelle? O mas lalo lamang silang mangangamba sa kaligtasan ng kanilang mga anak?

©Mysterious Eyes | Xerun Salmirro

I Know Who Killed Me 2 (Published under LIB DARK)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon