216 dni

484 97 23

Przepraszam, ale jestem dziś zbyt zjebana emocjonalnie na wiadomości...

Jedyne co chcę powiedzieć to Dziękuję ci Chris za te wszystkie lata😊❤️

Jedyne co chcę powiedzieć to Dziękuję ci Chris za te wszystkie lata😊❤️

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oficjalnie koniec nagrywania do Avengers 4. To był emocjonujący dzień.
Granie tej roli przez ostatnie 8 lat było dla mnie zaszczytem.
Wszystkim przed kamerą, za kamerą i na widowni, dziękuję za wspomnienia! Dozgonnie wdzięczny.

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!