ပန္းကေလး-၁

1K 112 18
                       

ပန္းကေလး....

အပိုင္း(၁)

သကၠရာဇ္ ၁၁၇၈ Antoku Emperor ေခတ္
၁၁၇၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္ေန႕မွာ နန္းတက္ခဲ႕တဲ႕ ဂ်ပန္ရဲ႕ ၈၁ဆက္ေျမာက္ ဘုရင္ Antoku
မ်ားစြာေသာ ဆာမူရုိင္း လူမ်ိဳးစုေတြျကားထဲမွ အင္အားျကီး Taira Clan ရဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္၀င္ ဘုရင္တစ္ပါး။
နတ္ရြာစံသြားသည္႕ဘုရင္သည္လည္း Taira လူမ်ိဳးေပမုိ႕ Taira ရဲ႕ အင္အားစုကို အထင္ေသးလုိ႕မရ။
ဒါေျကာင္႕လည္း Taira မ်ိဳးႏြယ္စုသည္ အနညး္ငယ္ေထာင္လႊားသည္။
ဂ်ပန္၏ ဘုရင္စနစ္သည္ ဆာကူရိုင္းမ်ားကအေရးပါအရာေရာက္သည္။
ဘုရင္၏ျသဇာကို တေသြမတိမ္းလိုက္နာက်င္႕သံုးျကသူမ်ားျဖစ္ျပီး သစၥာရွိသူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။
စစ္ပြဲတစ္ပြဲတြင္ စစ္မက္မ်ားသည္ေနာက္မွျဖစ္ျပီး ဆာမူရိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားသည္သာ ရာဇ၀င္တြင္က်န္ရစ္ခဲ႕သည္မ်ားသာ။
မိမိ၀ိဥာဥ္နဲ႕တြဲထားေသာ ဓားမ်ားသည္ ကိုယ္ႏွင္႕မကြာတည္ရွိေနတတ္ျပီး ဓားမကိုင္ႏုိင္ေသာ ဆာမူရုိင္းမ်ားသည္ ဆက္လက္အသက္ရွင္က်န္စရာမရွိ။
ထုိ႕အတူ မိမိသစၥာခံေသာ ဘုရင္၊ ေခါင္းေဆာင္ ေသဆံုးျခင္းသည္ မိမိ၏၀ိဥာဥ္ေသဆံုးျခင္းဟု စြဲကိုင္ထားျကသူမ်ားသာ။

Taira Clan နွင္႕အတူ အင္အားျကီးမားစြာတည္ရွိေနေသာ Clanမွာ Minamoto Clan
ပန္းကဲ႕သို႕လွေသာ လူမ်ိဳးစုဟုအမည္တင္စားရေလာက္ေအာင္ ႏုပ်ိဳေခ်ာေမာျကသည္။
Minamoto Clanတည္ရွိရာ Ohara(အုိဟာရ)ရြာသည္ စိမ္းစိုေသာ ေတာင္တန္းမ်ား စိုက္ခင္းမ်ားျဖင္႕ ဆာကူရာပင္တန္းမ်ား အလွဆင္ကာက်က္သေရရွိသည္။
Taira Clanတည္ရွိရာ Arashiyama(အရရွိယမ)သည္လည္း စိမ္းစုိေသာ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွာတည္ရွိေနျခင္းပင္။
Clanေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ သားေယာက်ာ္းေလးတည္ရွိမႈသည္ လြန္စြာအေရးပါျပီး သားေယာက်ာ္းေလးမ်ားမ်ားျဖစ္ထြန္းေသာ မိသားစုသည္ အနာဂတ္၏ သူရဲေကာင္းမ်ားတည္ရွိရာ မိသားစုကဲ႕သုိ႕ မိခင္ဖခင္ ေက်ာ္ေဇာေပသည္။
ယေန႕အခ်ိန္၏ ထိပ္သီးျပိဳင္ဖက္ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ Taira နဲ႕ Minamoto တြင္ ထူးျခားစြာပင္ သားေယာက်ာ္းေလး ေလးေယာက္စီရွိျကသည္။

Taira Clan (တုိင္ရ)
သေကၤတ - လိပ္ျပာ
လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ Takamochi Taira (တကမိုခ်ိ)
သားမ်ား (၁) Kiyomori Taira (ကိေယာမုိရိ)
(၂) Shigemori Taira (ရွိဂဲမိုရိ)
(၃)Tadamori Taira (တဒမုိရိ)
(၄)Chikazane Taira (ခ်ိကဇနဲ)

ပန္းကေလးWhere stories live. Discover now