Napasinghap si Kidlat sa natanggap na imbitasyon galing sa dalagitang hindi lingid sa kanya ang tinatago nitong damdamin, but He's a good friend of Samonte family sa ayaw at sa gusto niya kailangan niyang dumalo sa pagtitipon para sa ilang pamilyang kabilang sa alta-sociedad na magagamit niya sa kanyang propesyon bilang inhenyero ng siyudad, naisip niya ang ilang bagay na kailangan niyang gawin para sa mithiin niya para sa mga kailangan niyang abutin para sa mga bagay na dapat niyang patunayan sa sarili para sa pamilyang ilang taon niya ring piniling takasan.

Pasado alas cinco na nang dumating si Lanie sa bahay nina Trina handa na ang dalaga sa damit na binilin ni Lanie sa kanya kanina ilang, isang white polo shirt na terno ng maong niyang skirt piniling itali ang hanggang balikat na buhok.
"Hi Johan," Bati ng matalik na kaibigan sa bunsong kapatid ni Trina, prenteng nakaupo sa harap ng maliit nilang t.v sa sala.
"Magandang hapon ate, Lanie pasok ka."
"Si ate?"
"Palabas na kanina ka pa niya hinihintay." Sagot nitong hindi nakatingin sa kanya pinagmasdan niya ang ayos ng bata balot na balot ito sa damit pang-ginaw maging ang ulo nito na 'di lingid sa kanya unti-unti ng nalalagas ang buhok sa sakit nito sa puso.
"Nandito ka na pala." Si Trina sinalubong siya ng ngiti paglabas ng silid, ilang sandali ang siyang pagdating ng mag-aalaga kay Johan pag wala si Trina.
"Johan, aalis na si ate, h'wag kang papasaway kay manang Bebeng pag sinabing kailangan mo na magpahinga sundin mo ha." Bilin ni Trina sa kapatid tumango-tango itong nakanguso sa kanya inayos niya ang paborito nitong bonet.
"Raraket lang si ate, para may pambili na tayo ng gamot mo." Muling untag ni Trina dito, ngumiti ang batang humarap sa kanya.
"Mag-iingat ka ate, hihintayin kita kwentuhan mo ako sa magiging trabaho mo ha." Tumango-tango si Trina, yumuko sa kapatid para kintalan ito ng mabilis na halik sa nuo.
"Babalik agad si ate, basta magpapakabait ka."
"Sigi na ate, hindi mo naman ako kagaya na nakikipag-away kaya mabait po ako ikaw ang magpapakabait, ate! okey?." Sermon nito sa kanya tumayo si Trina, nang dumalaw sa isip niya ang mukha ng binatang sinampal niya ng malakas nagdaang-gabi, napailing-iling siya ng maalala ito matapos muling nagpaalam sa kapatid tumuloy na sila nang kaibigang si Lanie puntang Villa sa venue na 'di niya alam kong tungkol saan ang pagtitipong magaganap.

Abala na ang lahat nang dumating si Kidlat sa Villa kong saan kasalukuyang ginaganap ang birthday party nang nag-iisang anak ng mayor ng siyudad si Nica Samonte, muling napasinghap si Kidlat sa sarili sa sampung taong pananatili sa baguio ngayon lang ulit siya nagawi sa magarbong pagdiriwang mula ng mas pinipili niyang mag-isa palagi.

"Trina, dito lang tayo." Yaya ni Lanie sa kaibigan ng akma sana siyang sisilip sa bulwagan para makita kong tungkol saan ang magarbong party na pinagdiriwang.
"Titingnan ko lang naman, napakaganda kasi ng paligid mukhang sosyal 'yong may party." Ani ni Trina biglang tinakasan ng kulay sa mukha si Lanie, alam niyang walang alam si Trina tungkol sa ginaganap na kaarawan sa bulwagan ng Villa.
"Dito nalang tayo mamaya nalang tayo sumilip d'on para magligpit kong tapos na ang lahat." Lanie trying to convince her, tumikhim si Trina bilang pagsang-ayon sa kaibigan muli siyang bumalik sa kusina para magligpit ng ilang kagamitang kailangan sa bulwagan.

"Hey, good! dumating ka." Bungad ni Nica sa kaibigan sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap kasabay ng pinong halik sa pisngi nito.
"Happy birthday," Bati ni Kidlat sa ganap ng dalaga, sabay abot sa kanya ng maliit na box bilang regalo dito, ngiting-ngiting tinanggap ito ni Nica, pinalupot ang kamay sa balikat ng binata.
"Halika ka kailangan malaman ni papa na nandito ka." Aniya nito na 'di niya nagawang tumutol, inikot nila ang Villa para hanapin si mayor Tomas Samonte, habang hawak-hawak ni Nica ang balikat nang binata.
"You look so good of your tie, Kid." Puri ni Nica dito ng tumigil sila sa isang sulok sabay na inayos ang neck tie niya, pilit na ngumiti si Kidlat pinaikot ang tingin sa bulwagan hindi niya alam pero isang bahagi ng isip niya may nais makita sa mga kababaihang nandoon.
"Are you expecting of someone, Kid?" Untag ni Nica sa binata nagbaba ng tingin si Kidlat lihim siyang napalunok ng 'di sinasadyang napatitig sa dibdib ng dalagang kakarampot ang telang nakatabing sa hinaharap nito.
"Hindi mo pa kailangan magsuot ng ganito, Nica!" Tukoy ni Kidlat sa damit ng dalaga pilit na tinaas ang telang nakatabing sa cleavage nito.
"I'm sexy, isn't Kid?" Panunudyo nitong tanong tinanggal ni Kidlat ang kamay niyang hawak-hawak nitong nakadikit sa malusog niyang dibdib sa kabila ng murang edad.

Nanlilisik ang mga mata ni Trina pinukol sa lalaking nakaharap sa kinatatayuan niya sa may 'di kalayuan hindi siya pweding magkamali kilalang-kilala niya ang lalaking may nilalanding babaeng nakatalikod sa kanya at sa ayos ng mga ito alam niya kong saan nakahawak ang kamay ng binatang kinaiinisan niya.
"Mga immoral!" Galit na bulong ng dalaga sa sarili matapos punuin ng hangin ang dibdib mabilis siyang naglakad tinutumbok ang daan papunta sa dalawang panauhing alam niyang naglalandian sa kabila ng ginaganap na pagdiriwang.
"Hindi kayo makaka-iskor dito!" Patuloy niyang bulong sa sarili kasunod ang mabilis niyang paglalakad para sa plano niyang pagbangga sa babae paharap sa binata para matigil ang ginagawa ng mga itong landian.
"Ouch!" Daing ni Nica ng maramdaman ang malakas na pag bangga sa may likuran niya muntik na siyang matumba, nang naging mabilis si Kidlat para hawakan siya sa balikat.
"H-hey!" Natigil akmang pag sigaw mi Kidlat sa babaeng nasa harap, ang babaeng sinadyang bumangga kay Nica, nakataas ang kilay nitong nakaharap sa kanya animo dragon na sa maling salita niya lang bubuga ng apoy sa kanilang dalawa.
"Who are you?" Mataray na bulyaw ni Nica nang malingunan ang babaeng bumungga sa kanya ng malakas, natigilan si Trina naramdaman ang panginginig nang kalamnan ng makaharap ang dalagang hindi niya inaasahang makakaharap ang kasama ng lalaking kinamumuhian niya, napulunok siya ng sunod-sunod ng mabaling ang tingin sa entablado sa malaking tarpaulin paharap sa kanila.
"I said who are!" Muling bulyaw ng dalagang kaharap ng pigilan ito nang binata dahil sa masigabong palakpakan sa paligid kasunod ang pagpapakilala sa dalaga.
"Ladies and gentlemen, goodevening! we are all here tonight for Ms. Nica Samonte 18th birthday." Aniya ng baklang emcee sa stage, nanginginig ang mga tuhod na tumabi si Trina nang kabigin ng binata ang dalagang kasama palapit sa stage na kinatatayuan ng mga taong kilalang-kilala ng dalaga, ang dalagang sinadya niyang banggain sa sulok ng mga mata ni Trina kitang-kita niya si Chandra maging ang mayor ng siyudad, ang ama ng dalagang nilalandi ng binatang kinaiinisan niya, ang dalagang walang iba kundi kapatid nila ni Johan sa ina.

KIDLAT(LOVEMOVESINMYSTERIOUSWAY) Basahin ang storyang ito ng LIBRE!