📱Thrəə📱

1.2K 123 4

SweetieMinnie:
Práve si okolo mňa prešiel...

MinSuga:
Čo?! Vieš koľko je tu deciek s mobilom?!

SweetieMinnie:
Maminka povedala že už som véľiký chlapec -,-

MinSuga:
Prepáč veľký chlapec🙌

SweetieMinnie:
-,- -,- -,- -,-

MinSuga:
Nemrač sa >.> budeš mať vrásky~

SweetieMinnie:
🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

MinSuga:
Ty si decko😆😆😆

SweetieMinnie:
Prečo sa usmievaš?

MinSuga:
Ja sa usmievam?😅 A vlastne kde si?!

SweetieMinnie:
Dám ti nápodevu^^

MinSuga:
Počúvam/Čítam >.>

SweetieMinnie:
Mám biele roztrhané rifle ^♡^

MinSuga:
Tie tu má asi 10 deciek -_______-

SweetieMinnie:
Tak nič no🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

MinSuga:
Fagan malý -________-Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now