📱Twø📱

1.4K 125 6

MinSuga:
Ja ich mám dosť😒

SweetieMinnie:
Tak budeš mať ešte jedného🤗🤗🤗

MinSuga:
Nemám záujem!

SweetieMinnie:
Koľko máš rokov?🙂🙂

MinSuga:
Nevieš čitať?!

SweetieMinnie
Prosím...

MinSuga:
18, ty?

SweetieMinnie:
To ti nemôžem povedať...

MinSuga:
Ja som ti povedal!

SweetieMinnie:
To už by si sa so mnou nechcem kamaratiť...

MinSuga:
Koľko ti je kurva?!

SweetieMinnie:
Raz sa dozvieš ale nie teraz...

MinSuga:
Takže si ešte decko?! Chodíš na základku?!

SweetieMinnie:
Nepoviem

MinSuga:
Fajn -,- ale ja to z teba dostanem -_-

SweetieMinnie:
Pošli mi 5 fotiek a poviem

MinSuga:
Fajn -,-

MinSuga:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

SweetieMinnie:Si nádherný ale svoj vek ti naozaj nepoviem😛😛😛

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

SweetieMinnie:
Si nádherný ale svoj vek ti naozaj nepoviem😛😛😛

MinSuga:
Zmrde .---------.

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now