25

558 43 0

hwang hyunjin
active now

hyunjin: jaena nasa labas na ko ng gate nyo.
✔ seen

hyunjin: seen naman :<

jaena: pauwi palang ako kasama
ko sila yunri.

hyunjin: eh??! ba't pinapunta mo na ko?

jaena: sira ka ba? sabi ko gawin natin
yung brochure "mamaya".

jaena: malay ko bang magpapanic ka
at didiretso sa bahay namin?!
✔ seen

jaena: dyan ka muna kay kuya chan.

hyunjin: hehehe akala ko galit ka kasi hinalikan ko pisngi mo e

hyunjin: sige hintayin kita.

hyunjin: ingat!

hwang hyunjin logged out

jaena: sira. kung galit ako, sinapak na kita nung ginawa mo yun |erased.

sleep ➹ h.hyunjinWhere stories live. Discover now