📱Øne📱

1.5K 115 5

SweetieMinnie:
Ahoj, ja som Jimin

MinSuga:
A mňa to nezaujíma😉

SweetieMinnie:
Si zlý☹ chcem si iba písať...😓

MinSuga:
No a?😒

SweetieMinnie:
Chcem len kamaráta☹☹☹

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now