224 dni

418 84 13

Tom miał być w Polsce, ale go nie będzie więc jestem smutnym ziemniakiem.

Obecnie jest w Wenecji.

Obecnie jest w Wenecji

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!