Your worst nightmare - spremna beseda

366 8 1
                  


Predragi bralci, 

to zgodbo objavljam že na Igrah. Vendar, ker nazadnje, ko sem objavljala erotiko, so mojo zgodbo zbrisali, jo objavljam še tukaj.

Prvi del zgodbe je brez erotičnih delov.  Do osmega poglavja je zgodba normalna, po osmemu poglavju pa se začne tudi erotični del. 

Na igrah ne bodo objavljeni vsi erotični prizori. 

Pri tem pa vas obveščam, da bo ta zgodba precej daljša od prejšnjih. Upam, da boste uživale ob branju tako kot jaz ob pisanju.

Vaša KatSomerhalder

Your worst nightmareWhere stories live. Discover now