228 dni

449 83 15

Stan Lee by się popłakał ze szczęścia gdyby zobaczył ten labirynt:

Stan Lee by się popłakał ze szczęścia gdyby zobaczył ten labirynt:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Przechodziłabym😏

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!