Prologue

221 2 0
                         

Tatlong lalake nahulog sa iisang babae. Pero sino nga ba ang kanyang pipiliin:ang lalakeng niloko na sya, ang lalakeng pinili ng mga magulang nya para sa kanya, o ang lalakeng laman ng isip nya nginit wla sa puso nya. Sino nga ba????

Three Hearts Inlove with MeWhere stories live. Discover now