28

326 15 0

Aku bangun dari tido...tapi aku tak boleh membuka mata...

Kemudian  Aku terdengar suara perempuan menjerit jerit memanggil nama aku.... serta ramai suara orang membaca yassin.

Kenapa ni?!?

Horror StoriesWhere stories live. Discover now