(KIDLAT)CHAPTER ONE

730 40 1

K : 1

--

"Sir, tumawag po uli ang katiwala ng kuya Thunder mo para sa birthday celebration ng lolo mo." hindi nakuhang magtaas ng paningin ni Kidlat sa sinabi ng sekretarya niya.
"Sinabi mo ba kong nasaan ako?" tanong ng binata.
"Tulad ng bilin mo sir, wala pong dapat makakaalam kong nasaan ka." aniya nito.
"Good!" maiksing tugon ni Kidlat.
"I don't want to go there, alam mo 'yan Sylvia! At kong tatawag man ulit sila alam mo na ang gagawin mo."
"Masusunod sir,"
"You can go now marami pa akong projects na kailangan pag-aralan." tumalima ito matapos magalang na nagpaalam.

2 YEARS AGO
(VILLA PARADISE, CEBU)

"Bastardo!" Umalingawngaw ang sigaw ni Ignacio sa mansyon ng mga Paraiso.
"Wala ka ng ginawa kundi bigyan ako ng sakit ng ulo! Kailan ka magbabago Light? Wala na ba talagang natitirang kahihiyan sa sarili mo?" Muling angil nito sa binatang apo nanatiling walang kibo si Light, tahimik na pinapakinggan ang sermon ng lolo.
"Ilan pa ang babaeng dadalhin mo dito sa villa? At gagawing parausan?" Muling sigaw nito, lihim na napabuntong-hininga ang binata.
"Lo, naman parang 'di ka dumaan sa pagiging binata." Angil ni Light sa abuelo mas lalong naningkit ang mata ng matanda sa ginawa niyang pagsagot dito.
"Hindi ko na alam kong paano ka palakihin, Light! Malayong-malayong ka sa mga kapatid mo!"
"Lo, hindi niyo kailangang palakihin pa ako malaki na ako." Biro nito.
"Atsaka malayong malayo talaga ako sa mga kapatid ko hamak na mas gwapo ako sa kanila, lo." Dagdag pa niya ang akalang biro niya ay makakabawas ng tensyon sa kanilang pag-uusap ngunit nagkamali siya dahil animo nawalan ng dugo sa katawan ang matanda sa sobrang galit na nararamdaman niya sa apo.
"Umalis ka sa harap ko!lumayas bastardo!" Nakaramdam ng takot si Light sa nanginginig na boses ni don Ignacio hawak-hawak ang sariling dibdib ang siyang pag pasok ni Thunder sa opisina ni don Ignacio.
"Lo!lo," Tinulungan nitong umupo ang matanda akmang lalapit ang binata ng muli itong magsalita.
"L-lumayas ka! U-umalis ka sa pamamahay ko, Light!" Napahinto si Light, napatingin kay Thunder na may matalim na tinging nakatingin sa kanya wala siyang nagawa kundi sundin ang utos nitong umalis siya sa harapan nito, matapos ang pag-uusap nila ng abuelo nagpasya si Light na tuluyang umalis sa mansyon para mamuhay mag-isa malayo sa abuelo na binibigyan niya ng sakit ng ulo dahil sa pagiging babaero niya at sa walang katapusang pagkukumpara nito sa iba pa niyang kapatid lalo na kay Thunder.

"Trina, may mga lalake na naman sa labas," napatayo si Trina sa silya sa harap ng bakuran nila pagkatapos lingunin ang kapatid sa loob hinila niya palabas ng bakod ang kaibigan.
"Ano na naman daw gusto nila?" kinakabahang tanong ng dalaga sa kaibigan kahit pa alam niya na ang sadya ng mga ito.
"Itutuloy na yata ang balak na demolisyon, 'diba balitang-balita na gagawing condo 'tong lugar natin." masamang balitang dala ng kaibigan, hindi lingid sa dalaga ang balak ng totoong may-ari na kinatitirikan ng mga bahay nila, muli siyang napalingon sa kapatid nag-aalala sa kalagayan nito.
"Halika! puntahan natin mga sira-ulong 'yon!" Galit na angil ni Trina, hinila ang kaibigan sa may 'di kalayuan rinig na rinig nila ang ingay mula sa mga kabaranggay niya at ilang kalalakihang anyo mga sanggano sa telebisyon.
"Anong kailangan niyo?" matapang na tanong ni Trina, nang humarap siya sa mga ito tumawa ang iilan maliban sa isang lalaking nasa harap niya.
"Nandito kami para makiusap sa inyo na kailangan niyo na umalis sa lugar na 'to sa lalong madaling panahon dahil nalalapit na ang palugit niyo!" matapang na sagot na animo lider ng sanggano, nakapameywang na hinarap ni Trina ang lalake.
"PWES! wala kaming pakialam sa pinaglalaban niyo, dahil kong hindi umalis dito ang mga magulang at ninuno namin mas lalong lalo na kami!" bulyaw ni Trina, na halos sinang-ayunan ng lahat, mas lalong natawa ang lalake sa mga sinabi niya dahil sa taglay na liit ng dalaga napayuko ito para magpantay sila.
"Pwes! wala na kayong magagawa dahil legal ang dokumento na hawak ko at nagpapatunay na hindi sa inyo ang lupaing 'to!" pinagmasdan ito ng dalaga 'di sinasadyang masamyo niya ang mabangong hininga nito sa sobrang lapit nila sa isa't isa tiningnan niya ang dokumentong tinutukoy nito.
"Pwes mister, pakisabi sa umayos na legal na dokumento na 'yan na pag hindi siya tumigil sa pagpapaalis sa'min sa lugar ng mga magulang namin, uutusan ko sila na multuhin nila kayo! Awoooooooh!" aniya pa niya. muling natawa ang binata sa naging asal ng dalagang nasa harap niya.
"Pwes, sabihin mo rin sa mga multong kilala mong hindi kami natatakot dahil may multo rin kaming kilala at ihaharap namin sa kanila! awoooohhhhh!" Pang-iinis ng binatang tawang-tawa muling naningkit ang mga mata ni Trina, dahan-dahang umurong papunta sa mga kabaranggay niya nakangiting pinagmamasdan ni Kidlat ang dalaga ang inaakala niyang pagsuko nito sa harap niya ay nagkakamali siya, akma na sana siyang tatalikod ng makitang mabilis na tumakbo ito papunta sa gawi niya.
"Lumayaaaasss kayooo ditoo!" malakas na sigaw ni Trina, buong lakas na tinulak ang binatang nawalan ng balanse sa biglaang pagsugod niya kong kaya sa 'di inaasahang pagkakataon sabay silang natumba, nandidiring mukha ang bumungad kay Trina sa ilang putik na naramdaman ni Kidlat sa kanilang kinabagsakan sa ibabaw ng binata 'di makuha ang tingin sa galit na galit na mukha ng dalaga.

---

KIDLAT(LOVEMOVESINMYSTERIOUSWAY) Basahin ang storyang ito ng LIBRE!