De vrouw keek hen aan, met haar enge kraaloogjes. 'Ik denk dat jullie voor informatie komen?'

De zes jongeren zwegen allemaal, bang voor wat er zou gebeuren als ze een woord uit zouden spreken. De vrouw was duidelijk mishandeld. Haar benen stonden in een x-vorm en ze hand een bekraste oude stok waar ze met haar gebochelde rug op steunde. Op haar neus zat een diep litteken en de helft van haar bovenlip was weg. 'Nou, ik kan voor mijn eigen veiligheid niet helpen. Ik heb nog wel een brief van Isaac die hij lang geleden hier heeft achtergelaten, hij was erg bezig met deze dingen.' Ze opende een kistje en daar lag een witte brief. Kat nam uiteindelijk het initiatief om de brief te pakken.

'Bedankt.' Ze probeerde niet naar het walgelijke litteken te kijken, maar het was onmogelijk.

'Geen dank.' De vrouw lachte hoog en verdween. De zes jongeren keken naar de plek waar ze verdwenen was. Kat opende de brief, zonder nog iets aan de anderen te zeggen. De brief was oud en vergeeld. Het was helemaal niet sterk meer. Sommige woorden waren in de loop van jaren weggeveegd. Bovendien was meneer Toppers handschrift niet heel leesbaar, wat alles nog moeilijker maakte.

Beste Katherine, Jason, Jessy, Cecille, William en Olivier,

Ik zie dat jullie Patricia hebben gevonden. Ik hoop dat jullie niet zijn geschrokken. Dit is wat zij doen.

Patty is goed. Geloof me maar.

'Ik ben bereid alles te geloven,' mompelde Cecille. 'Zeker nu.'

Ga naar kamer 23, die is van mij. Het is hier niet gevaarlijk, want zij kunnen hier niet komen. Ik kan niets zeggen, want het is jullie eigen keuze om iets te weten.

- Isaac Topper.

'Wat bedoelt hij met dat de kennis onze eigen keuze is?' vroeg Cecille.

'Vraag je dat serieus aan ons?' vroeg Olivier met een opgetrokken wenkbrauw.

'Nee, niet echt,' zei Cecille oprecht.

'Guys, volgens mij heb ik kamer 23 gevonden,' zei Jason vanaf een afstandje. Hij keek door een deur naar binnen.

De anderen kwamen aangelopen.

Cecille's mond viel open zodra ze ook via het deurraampje naar binnen keek. 'What the hell?'

Migri {deel 1}Lees dit verhaal GRATIS!