234 dni

465 90 15

SeNiOr YeAr, kurwa Chris będę tęsknić tak bardzo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

SeNiOr YeAr, kurwa Chris będę tęsknić tak bardzo.

A Tom w Czechach na Pradze no japierdole.

Wgl, moja mama tak do mnie wczoraj(bo ja ją męczę tym że Tom będzie w Polsce):

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Wgl, moja mama tak do mnie wczoraj(bo ja ją męczę tym że Tom będzie w Polsce):

Mama: Zachowujesz się zupełnie jak ta Fretka z Fineasza i Ferba „O JEZU JEREMIASZ BĘDZIE"

XDDDDDDDD

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!